OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas już działa
16 września 2009 roku

Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas już działa

Już od 11 września funkcjonuje Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas przy ulicy Grunwaldzkiej 72 w Ostrowie Wielkopolskim. O pomoc do ośrodka mogą zwracać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z terenu miasta i powiatu ostrowskiego.

Centrum Pomocy Caritas powstało w pomieszczeniach po magazynie wykorzystywanym do celów Obrony Cywilnej. Obiekt remontowany był od września ubiegłego roku.

W budynku znajduje się kuchnia ze stołówką na 60-70 miejsc, łaźnie i magazyny, sala komputerowa z dostępem do Internetu i kaplica. Niebawem będzie można również korzystać z sali telewizyjnej. Natomiast wiosną ma powstać boisko. W ośrodku jest także pomieszczenie dla dzieci i młodzieży, gdzie mogą odrabiać lekcje. A w przyszłości będą mogli również skorzystać z pomocy nauczyciela, który udzieli im korepetycji. Centrum oferuje bezpłatne posiłki oraz czystą odzież. Osoby odwiedzające stołówkę mogą skorzystać z niej na miejscu, lub zabrać posiłek dla swoich rodzin.

     Ośrodek powstał dzięki życzliwości dobrych ludzi. W budowie dofinansowało nas Miasto Ostrów, które do tej pory przeznaczyło na ten cel 300 tysięcy złotych. Natomiast pozostała część pochodzi od sponsorów. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować staroście ostrowskiemu, Włodzimierzowi Jędrzejakowi za ogromną życzliwość i pomoc podczas realizacji tej inwestycji. Dzięki osobistemu zaangażowaniu starosty wielu przedsiębiorców finansowo wsparło budowę Centrum - mówi ks. Tomasz Hojeński.

Przypomnijmy, że także podczas III Rajdu Samochodowego Powiatowej Rady Biznesu o Puchar Starosty Ostrowskiego zorganizowano zbiórkę na rzecz Caritasu. Łącznie udało się uzbierać 866,50 złotych z przeznaczeniem na doposażenie Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas.

     Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w posługę w naszym Ośrodku. Potrzebujmy osób, które mają trochę wolnego czasu i są gotowe bezinteresownie służyć i pomagać nam w prowadzeniu Centrum - zaprasza ks. Tomasz Hojeński.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, natomiast w sobotę od 9.00 do 13.00. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 99 83 82.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2557