OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Trzy nowe ambulanse dla ostrowskiego szpitala
22 września 2009 roku

Trzy nowe ambulanse dla ostrowskiego szpitala

Trzy nowe ambulanse o wartości 1,4 miliona złotych trafiły do ostrowskiego szpitala. Karetki zasilą bazę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ostrowskim ZZOZie. Zakup został w 85 % sfinansowany z funduszy unijnych, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu ostrowskiego i powiatowego szpitala.

Projekt pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim” przygotował Wydział Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego wraz z personelem medycznym ostrowskiego ZZOZu.

Finanse na zakup karetek pozyskaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu przekracza wartość 1,4 miliona złotych. Z Unii Europejskiej uzyskaliśmy dofinansowanie stanowiące aż 85 % wydatków kwalifikowanych, czyli 1.038.889 złotych. Z budżetu powiatu ostrowskiego pochodzi 195.000 złotych a pozostałą część uregulował ostrowski ZZOZ. - wyjaśnia Joanna Musieł, z Wydziału Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego, która przygotowywała wniosek - Wnioski unijne zawsze są bardzo trudne, ale te związane ze zdrowiem z uwagi na swą specyfikę należą do najtrudniejszych. Wymagają niezliczonej ilości załączników i formalności, trzeba się stosować ściśle do wytycznych i określonych priorytetów.

W poniedziałek, 21 września starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak oraz dyrektor ZZOZ'u, Tomasz Gostomczyk przekazali zakupione ambulanse Ordynatorowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W miejscu stacjonowania karetek obecni byli także Krzysztof Rasiak wicestarosta ostrowski, Marian Kocik, członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego, Jacek Szydłowski, naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Joanna Musieł z Wydziału IE, która przygotowała wniosek oraz Główna Księgowa szpitala Dorota Graczyk.

Nasz powiat jest duży, rocznie wyjeżdżamy 12 tysięcy razy, to stawia nas na jednym z czołowych miejsc w Wielkopolsce. Dlatego bardzo się cieszę, że będziemy dysponować tak nowoczesnym sprzętem - wyjaśnia dr Dariusz Bierła, ordynator SOR - Mamy duże aspiracje i ambicje, stąd planujemy jeszcze wystartować z wnioskami w kolejnych rozdaniach w 2010 i 2012 roku. Myślimy również o uruchomieniu podstacji, które zwiększyłyby bezpieczeństwo pacjentów z naszego powiatu, przede wszystkim ze względu na skrócony czas dojazdu do chorego. Taka podstacja jest już w Odolanowie oraz w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Batorego. Kolejne mogłyby być uruchomione w Antoninie i na terenie Gminy Sieroszewice.

Wszystkie trzy ambulanse to nowoczesne Mercedesy Sprinter 3,0 Diesel o mocy silnika 194 KM, z automatyczną skrzynią biegów. Auta posiadają specjalistyczne wyposażenie między innymi: nosze, krzesło kardiologiczne, deskę ortopedyczna dla dzieci i dorosłych, defibrylator, respirator, pompę infuzyjną.

Zakup ambulansów zwiększy dostępność leczenia i diagnostyki, ograniczy do minimum czas potrzebny na dojazd do osób poszkodowanych w wypadkach lub w wyniku nagłych zachorowań, poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu.

Dysponując nowoczesną bazą wyjazdową Zespołów Ratownictwa Medycznego możemy skrócić czas dotarcia na miejsce zdarzenia, co w niektórych przypadkach może zadecydować o życiu pacjenta. Niezwykle istotne jest to, że karetki wyposażone są w kompletny sprzęt do ratowania życia. To pozwoli zespołom medycznym natychmiast podjąć akcję reanimacyjną. Ponadto nowoczesny sprzęt, w który wyposażone są karetki z pewnością poprawi jakość działań diagnostycznych, tak więc postawienie diagnozy będzie możliwe jeszcze przed dotarciem pacjenta do szpitala - mówi Tomasz Gostomczyk, dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim - Inwestując w park maszynowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bierzemy również pod uwagę względy ekonomiczne. Nowoczesne pojazdy to oszczędności w eksploatacji: mniejsza awaryjność i zużycie paliwa.

W pełni zmodernizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy wchodzi w skład zintegrowanego stanowiska dowodzenia służbami ratowniczymi całego powiatu ostrowskiego. SOR ściśle współpracuje z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zlokalizowanym w siedzibie straży pożarnej. Dzięki ścisłej współpracy z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej osoba potrzebująca pomocy, dzwoniąc po numery 112, 999 i 998 uzyska bezpośrednie połączenie z CPR i natychmiastową pomoc. Aby usprawnić pracę służb ratowniczych karetki wyposażone są w terminale statusów wyjazdowych i nadajniki GPS.

Obecnie SOR dysponuje 2 karetkami podstawowymi i 4 specjalistycznymi w tym jedna do transportu międzyszpitalnego.

Nie zawaham się użyć stwierdzenia, że mamy najmłodszy i najnowocześniejszy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wielkopolsce. Regularnie spotykam się ze starostami innych powiatów z Wielkopolski i nie słyszałem, aby jakiś inny powiatowy szpital dysponował tak nowoczesnym wyposażeniem technicznym. Obecnie SOR dysponuje 7 nowoczesnymi karetkami. To ogromny postęp w rozwoju systemu ratownictwa medycznego. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu ostrowskiego i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia to od wielu lat nasz priorytet - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski

W tym roku na inwestycje i zakup sprzętu dla powiatowego szpitala pozyskano z Unii Europejskiej już ponad 7,5 miliona złotych. Środki zostały wykorzystane na takie przedsięwzięcia jak zakup karetek, zakup sprzętu dla Oddziału Diagnostyki Obrazowej oraz doposażenie i dalsza przebudowa SORu wraz z lądowiskiem dla helikopterów. Łączna wartość tych zadań to blisko 10 milionów złotych.

Odwiedzin: 1882