OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
5,5 miliona z UE na powiatowe szkoły
23 września 2009 roku

5,5 miliona z UE na powiatowe szkoły

Powiat Ostrowski pozyskał blisko 5,5 miliona złotych z funduszy unijnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej i Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych przy ul. Kantaka.

To kontynuacja realizowanego przez Powiat Ostrowski programu termomodernizacyjnego obiektów użyteczności publicznej. Począwszy od czerwca 2004 roku zrealizowano termomodernizaję trzech szkół ponadgimnazjalnych: II LO, IV LO oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z basenem, ponadto 10 obiektów należących do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie ostrowskim pochłonęła już przeszło 20 milionów złotych. Najnowszy projekt rozpoczął się w ubiegłym roku termomodernizacją nowej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Usługowych. Te inwestycje zostały w całości sfinansowane z budżetu powiatu i stanowiły wkład własny przy ubieganiu się o środki unijne na termomodernizację kolejnych szkół: Zespołu Szkół Technicznych wraz z basenem przy ul. Poznańskiej i Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych przy ul. Kantaka - wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych złożono w ramach Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego Działanie 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 6,4 miliona złotych, a pozyskane z Unii Europejskiej fundusze stanowią 85% wartości czyli 5,4 mln złotych. Wniosek został przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju oraz naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Termomodernizacja w obu szkołach polegać będzie głównie na wykonaniu takich prac jak: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian i stropodachów, wymiana okien i drzwi wejściowych. Dodatkowo na dachu Krytej Pływalni „Delfin” przy Zespole Szkół Technicznych zamontowane zostaną solary, z których pochodzić będzie energia do podgrzewania wody. Wartość prac w Zespole Szkół Technicznych to blisko 3,4 miliona złotych, natomiast inwestycja w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych wyniesie 1,3 mln złotych. Obecnie kompletowana jest dokumentacja projektowa i przetargowa. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku - informuje Jacek Szydłowski, naczelnik Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Budynek Zespołu Szkół Technicznych powstał w latach 1973-1978, w 1985 roku został oddany do budynku basen, a pod koniec lat 80-tych Pawilon Laboratoryjny. Do tej pory poza kapitalnym remontem pływalni oraz bieżącymi naprawami obiekty szkolne nie były poddane tak gruntownej modernizacji.

Rozwiązanych zostanie kilka problemów, z którymi dotychczas się borykaliśmy. Pierwszy to dogrzanie pomieszczeń - w zeszłym roku podczas mrozów dochodzących do -20°C w trzech klasach mieliśmy temperaturę około 14°C i pomimo zwiększania mocy kaloryferów nie udało nam się ich dogrzać. Duży problem stanowiły dla nas wysokie rachunki za ogrzewanie. Kapitalnego remontu wymagają stropodachy, ponieważ zdarzało się że podczas gwałtownych ulew dach przeciekał. Natomiast wymiana drzwi zewnętrznych wpłynie na bezpieczeństwo młodzieży przemieszczającej się pomiędzy budynkami szkoły - mówi Eugeniusz Namysł, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

Obiekt przy ulicy Kantaka, w którym mieści się Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych wybudowany został w latach 1969-1971 i posiada te same wady konstrukcyjne. Budynki wykonano z żelbetowych płyt bez odpowiedniej izolacji, co powoduje zimą znaczne wyziębienie ścian. Również stropodachy pozbawione są odpowiedniej izolacji, co potęguje problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Podobnie jak placówka przy ul. Poznańskiej posiada skomplikowaną bryłę, co przyczynia się do znacznych strat ciepła.

W latach 90-tych z funduszy ministerialnych udało nam się wymienić okna z drewnianych na plastikowe. Wymiana stolarki okiennej nie obejmowała jednak piwnic oraz sali gimnastycznej, która posiada duże przeszklenia. Do tej pory podczas silnych mrozów musieliśmy wyłączać dużą salę sportową z eksploatacji, a koszty ogrzewania osiągały nawet 30.000 złotych za półtora miesiąca. Lepsza termoizolacja ścian i stropodachów, dalsza wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, których mamy w szkole aż dziewięć, oznacza dla nas większy komfort pracy, mniejsze zużycie energii cieplnej i znaczne oszczędności - wyjaśnia Marek Wojtasz, dyrektor ZSET-E.

Termomodernizacja oprócz walorów ekonomicznych i poprawy komfortu cieplnego wewnątrz obiektów przyczyni się również do wydatnej poprawy stanu technicznego, podniesienia estetyki budynków, polepszenia wizerunku miasta oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Warto dodać, że efekt ekologiczny w przypadku budynków szkolnych II LO, IV LO i Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z basenem, został dokumentowany i potwierdzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kaliszu. Przypomnijmy, że dzięki realizowanemu programowi termomodernizacyjnemu Powiat Ostrowski od 2006 roku jest laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, a od 2007 roku corocznie utrzymuje certyfikat „Powiat przyjazny środowisku”.

Odwiedzin: 636