OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa szata szpitalika
24 września 2009 roku

Nowa szata szpitalika

Budynek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim ma nową zewnętrzną elewację. Remont wykonano z budżetu szpitala.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim został wybudowany w 1956 roku przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego z przeznaczeniem na żłobek. Jednak ostatecznie obiekt został wykorzystany na Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, który w 2001 roku został włączony w struktury ZZOZ.

     Bardzo się cieszę, że po tak długim czasie, a jest to ponad 50 lat, udało nam się przeprowadzić naprawę tynków oraz zmienić całkowicie zewnętrzną szatę wszystkich trzech budynków. Poprzedni remont przeprowadzany był w 2002 roku i obejmował dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm - wyjaśnia Marian Kocik, koordynator ds. technicznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim.

Materiał do przeprowadzenia remontu zakupiony został przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej i lokalnych sponsorów. Prace remontowe wykonane zostały przez grupę malarską ZZOZ.

W byłym szpitaliku kolejowym chorzy mają do dyspozycji sale jedno, dwu i trzyosobowe a przede wszystkim fachową pomoc. Obecnie w szpitalu znajdują się trzy Oddziały: Rehabilitacyjny dla dzieci, - 21 łóżek, Oddział Geriatryczny obejmujący całodobową opiekę medyczną chorych w podeszłym wieku - 22 łóżka oraz Oddział Paliatywny im. Jana Pawła II prowadzący opiekę nad pacjentami z zaawansowanymi stanami onkologicznymi - 15 łóżek. Przypomnijmy, że przy przyjmowaniu na Oddział Paliatywny nie obowiązuje rejonizacja, a to oznacza, że na oddział mogą być przyjęci także pacjenci spoza powiatu ostrowskiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 704