OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzątanie świata 2009
28 września 2009 roku

Sprzątanie świata 2009

W piątek, 18 września powiat ostrowski po raz kolejny uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata 2009”. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmiało „Pomagajmy Ziemi – codziennie”. W akcji udział wzięło ponad 1000 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Zebrano ponad 6 ton śmieci.

Tradycyjnie w trzeci weekend września na terenie powiatu ostrowskiego zorganizowano akcję „Sprzątania świata”. Celem kampanii jest budowanie świadomości ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

     Bardzo się cieszę, że po raz kolejny dzięki zaangażowaniu wielu osób, szczególnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogliśmy przystąpić do akcji „Sprzątanie świata”. Do uczestnictwa w tegorocznej akcji tradycyjnie zaprosiliśmy naszych partnerów, czyli nadleśnictwo Taczanów, Antonin i Krotoszyn oraz gminy Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Raszków. Młodzież podczas sesji wyjazdowych sprzątała tereny leśne, które są przyrodniczą perełką naszego regionu. W tym roku udało nam się zebrać ponad 6 ton śmieci - informuje Zbigniew Ignor, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.

W tegorocznej akcji sprzątania świata udział wzięła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego. Uczniowie, wraz z opiekunami oraz pracownikami Starostwa Powiatowego wspólnie sprzątali i porządkowali tereny leśne, szkolne i cmentarze na terenie miasta i powiatu. Młodzi „sprzątacze” pojawili się między innymi w Parku Natury w Odolanowie, na Piaskach Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, przy Stawie na Kozim Borku oraz tereny leśne w Nowym Stawie w Kwiatkowie, las przy Moszczance, Grudzielcu Nowym, Korytach i Antoninie.

Organizatorem akcji na terenie naszego powiatu był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, który w tym roku zakupił worki i rękawiczki, sfinansował przejazd uczniów oraz pokrył koszty unieszkodliwiania odpadów zebranych z terenu miasta.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 705