OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
II Europejski Festiwal Chórów Nauczycielskich
29 września 2009 roku

II Europejski Festiwal Chórów Nauczycielskich

Już za tydzień w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się II Europejski Festiwal Chórów Nauczycielskich. Do Południowej Wielkopolski przyjadą najlepsze europejskie chóry, by zmierzyć się o laur pierwszeństwa. Chóry uczestniczyć będą w pięciu koncertach. Festiwal potrwa od 1 do 4 października.

W dniach od 1 do 4 października w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się II Europejski Festiwal Chórów Nauczycielskich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak oraz Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Radosław Torzyński.

Przed trzema laty, odbył się pierwszy tego typu Festiwal, wówczas do Ostrowa przybyło 7 chórów z Niemiec, Słowenii, Mołdawii i Łotwy. Tym razem na Festiwalu wystąpi 5 chórów nauczycielskich z Europy. Będzie to: Chór Nauczycielskie z Ogre (Łotwa), z Latgale (Łotwa), z Koszyc (Słowacja), z Ostrołęki oraz Chór Nauczycielski z Ostrowa Wielkopolskiego, który jako zwycięzca pierwszej edycji konkursu w roku 2006 wystąpi poza konkursem.

Jest to jedyny tego typu festiwal na świecie. Swoją ideą nawiązuje do organizowanych w Ostrowie Wielkopolskim od 1993 roku Ogólnopolskich Przeglądów Chórów Nauczycielskich, które od ubiegłego roku stanowią etap kwalifikacyjny dla polskich chórów nauczycielskich przed udziałem w Festiwalu. Myślę, że w koncertach udział weźmie wielu Ostrowian, wszak wielu z nich śpiewa w chórach, a sam Ostrów Wielkopolski nazywany jest „miastem chórów”. Podczas tych kilku dni festiwalowych w Ostrowie spodziewamy się około 150 gości spoza granic naszego kraju oraz około 50 chórzystów z Polski - mówi Karol Marszał, Prezes Oddziału PZChiO w Ostrowie Wielkopolskim

Chóry uczestniczyć będą w pięciu koncertach w Ostrowie Wielkopolskim:

 • koncercie inauguracyjnym w ostrowskiej Konkatedrze (chóry wykonają program sakralny, każdy zespół po 2 utwory),
 • przesłuchaniach konkursowych w auli I Liceum Ogólnokształcącego (chóry wykonają dowolny program trwający do 15 minut z jednym obowiązkowym utworem autora polskiego),
 • koncercie galowym w auli Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej, przed którym odbędzie się przemarsz z Rynku z towarzyszeniem Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej (chóry zaśpiewają po 2 utwory zaproponowane przez jurorów),
 • zaśpiewają podczas Mszy św. niedzielnych w ostrowskich kościołach, 
 • wezmą udział w ”Ostrowskim Śpiewaniu" z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki na Rynku w Ostrowie.

Podobnie jak przed trzema laty, chóry walczyć będą o cztery nagrody finansowe o wartości od 400 do 1000 Euro.

Festiwal wsparli finansowo i organizacyjnie: Fundusz Grantowy, Województwo Wielkopolskie, Powiat Ostrowski, MZK S.A., Kwiaciarnia „Magnolia”, I Liceum Ogólnokształcące, Ostrowskie Centrum Kultury.

PROGRAM FESTIWALU:

Koncert Inauguracyjny

czwartek 1 października 2009, godz. 20.00

Ostrowska Konkatedra

ul. Gimnazjalna 1

Przesłuchania Konkursowe

piątek 2 października 2009, godz. 16.00

Aula I Liceum Ogólnokształcącego

ul. Gimnazjalna 9

Koncert Galowy

Sobota 3 października 2009, godz. 17.00

Aula Gimnazjum im. Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej

ul. Waryńskiego 29

Koncerty podczas Mszy świętych:

Niedziela 4 października 2009,

ostrowskie kościoły

Zakończenie Festiwalu

Niedziela 4 października 2009, godz. 12.00

Ostrowski Rynek - wspólne śpiewanie uczestników Festiwalu i chórów ostrowskich

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM FESTIWALU ORAZ INFORMACJE O CHÓRACH W ZAŁĄCZNIKU.

Odwiedzin: 665