OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Hala po wakacyjnym remoncie
29 września 2009 roku

Hala po wakacyjnym remoncie

Zakończył się remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Transportowo - Elektrycznych. Renowacja parkietu, remont zaplecza oraz wyposażenie hali przy ulicy Kantaka pochłonęły z budżetu powiatu ponad 100 tysięcy złotych.

Podczas wakacji na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Kantaka prowadzono intensywne prace remontowe. W szatniach sportowych i łaźniach została zainstalowana nowoczesna wentylacja mechaniczna. Pomalowano ściany i sufit hali sportowej, hol oraz pozostałe pomieszczenia techniczne. Wyremontowano posadzki w toaletach oraz wykonano dodatkowe wewnętrzne wejście do hali sportowej i nowe wejście do siłowni.

     Był to jeden z większych remontów prowadzonych podczas wakacji w naszych jednostkach oświatowych. Modernizacja kompleksowa hali sportowej znacznie poprawiła warunki do uprawiania sportu. Koszt całego przedsięwzięcia to 158 tysięcy złotych, z czego 108 tysięcy złotych pochodziło z budżetu powiatu ostrowskiego. Pozostałe fundusze dyrekcja szkoły pozyskała od Rady Rodziców i sponsorów - wyjaśnia Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

W sali sportowej wykonano renowację 710 metrów kwadratowych parkietu, w tym cyklinowanie, lakierowanie, oblistwowanie. Na nowym parkiecie wymalowano boiska do gry. Ponadto halę sportową wyposażono w dwa kosze do koszykówki, zainstalowano piłkochwyty i kurtyny z siatek, materace ochronne oraz specjalne słupy do gry w siatkówkę. Zostały także zrobione nowe osłony na kaloryfery.

     Warunki zdecydowanie nam się polepszyły. Odnowiony parkiet jest bardziej przyczepny, pomalowano linie, które wyznaczają boisko do siatkówki. Na ścianach bocznych zostały zamontowane kosze, które możemy w każdej chwili składać, aby nie przeszkadzały przy prowadzeniu innych gier zespołowych. Ponadto zostały założone osłony na kaloryfery, co zwiększa bezpieczeństwo młodzieży - mówi Mariusz Wołowicz, nauczyciel wychowania fizycznego.

Oprócz hali sportowej, szkoła dysponuje terenem o powierzchni 2,5 ha na którym zlokalizowane jest asfaltowe boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej oraz bieżnia. Murawa boiska została zregenerowana w ubiegłym roku, natomiast podczas tegorocznych wakacji wyremontowana została trybuna przy boisku.

     Dysponujemy największą halą sportową spośród powiatowych szkół, mamy też duży teren sportowy na zewnątrz. Są to bardzo dobre warunki nie tylko do uprawiania sportu, ale również do organizowania różnych imprez sportowo - artystycznych zarówno w warunkach halowych jak i plenerowych - podkreśla Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

W dalszej kolejności, w ramach termomodernizacji na hali sportowej przy ulicy Kantaka wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Prace ruszą w pierwszym kwartale przyszłego roku. Planowany jest również gruntowny remont i widowni wewnątrz hali.

Odwiedzin: 762