OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Praktyka zawodowa w Niemczech
1 października 2009 roku

Praktyka zawodowa w Niemczech

W dniach od 6 września do 26 września trójka uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim przebywała na praktyce zawodowej w miejscowości Gera w Niemczech. Wyjazd sfinansowany został z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach projektu „Staże za granicą w przedsiębiorstwach dla wnioskodawców indywidualnych” trójka uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim przebywała na praktyce zawodowej w miejscowości Gera w Niemczech. Krystian Chmielewski, Mateusz Drapikowski i Mateusz Borowicz podczas trzech tygodni spędzonych w niemieckich przedsiębiorstwach doskonalili swoje umiejętności w zakresie urządzeń sanitarnych.

Projekt przeznaczony był dla osób, które są w toku kształcenia zawodowego i równocześnie odbywają kształcenie praktyczne w zakładach rzemieślniczych, a także posiadają już pewne kwalifikacje zawodowe.

Akcja obejmowała praktyki w branży: budowlanej, spożywczej, drzewnej, rzemiosła artystycznego, usługowej i mechanicznej.

     Uczniowie podczas praktyki poznali nowoczesne technologie związane z techniką grzewczą i klimatyzacyjną. Każdy z nich swoją praktykę odbywał w innej firmie. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności mieli doskonałą okazję, aby szlifować również zawodowy język niemiecki. Dzięki tej praktyce będą mogli podzielić się zdobytym doświadczeniem z kolegami ze swoich klas. Ponadto liczymy, że w ten sposób zostaną zapoczątkowane kontakty szkoły z firmami branży urządzeń sanitarnych w niemieckim Gerze - stwierdził Wenancjusz Studniewski, dyrektor ostrowskiego ZSB-E.

Akcja staży indywidualnych w przedsiębiorstwach realizowana była przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Natomiast wyjazd został zorganizowany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, a sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt ten umożliwiał odbycie zagranicznego stażu zawodowego maksymalnie dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwoju zawodowego i wymagań w obecnym miejscu pracy. Ma na celu uwrażliwienie pracodawców na korzyści płynące z podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez młodych pracowników i skorzystania z ich doświadczeń jakie zdobyli w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Warto podkreślić, że młodzież jest bardzo zadowolona z wyjazdu. Organizatorzy projektu, prócz ciekawej pracy, przygotowali dla uczestników wiele atrakcji związanych z miastem Gera.

Informacje o możliwości wyjazdu przekazał do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 702