OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
V Inauguracja Roku Kulturalnego
30 października 2009 roku

V Inauguracja Roku Kulturalnego

W czwartek, 29 października w Sali Widowiskowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się V Inauguracja Roku Kulturalnego. Podczas uroczystości Statuetkami Starosty Ostrowskiego uhonorowano twórców i animatorów kultury z terenu powiatu ostrowskiego. Dzięki Wam, Waszym dziełom, Waszej pracy – my zwykli śmiertelnicy, którym nie był dany Wasz talent i wrażliwość – możemy czuć się lepsi i wewnętrznie bogatsi – mówił w inauguracyjnym wystąpieniu starosta, Włodzimierz Jędrzejak.

Inauguracja Roku Kulturalnego rozpoczęła się występem Big Bandu Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego. Gospodarzem spotkania był Starosta Ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

W uroczystości wzięli udział samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego: wicestarosta ostrowski, przewodniczący i radni powiatu ostrowskiego, burmistrzowie i wójtowie, przewodniczący rad gminnych, dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oraz dyrektorzy miejskich i gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu ostrowskiego.

W przemówieniu inauguracyjnym starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, powiedział:

     Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Przyjaciele Samorządowcy, Szanowni Radni, Szanowni Dyrektorzy, Drodzy artyści i animatorzy kultury, Zaproszeni goście

      Jestem zaszczycony, że mogę powitać tak szacowne grono na Inauguracji Roku Kulturalnego Powiatu Ostrowskiego.

     To dla mnie powód do dumy i ogromnej satysfakcji. Jesteśmy, bowiem w gronie osób o wyjątkowych osobowościach. Są z nami twórcy - ze świata muzyki, tańca, literatury, plastyki, teatru. Są z nami ludzie, dzięki którym te artystyczne wizje mogą ujrzeć światło dzienne, dotrzeć do szerokiej publiczności. To dzięki Wam możemy z zachwytem przyglądać się i uczestniczyć w różnorodnych formach kulturalnych. Dobrze się stało, że możemy wspólnie uczestniczyć w tym kulturalnym święcie, a Wam drodzy przyjaciele publicznie wyrazić nasz podziw i szacunek.

     Muszę przyznać, że nic bardziej mnie nie cieszy, niż sukcesy naszych twórców, a szczególnie naszych najmłodszych artystów, którzy stoją dopiero na początku swej życiowej, artystycznej drogi. Z wieloma z nich utrzymuję kontakt, chodzę na ich koncerty, wystawy czy spektakle, zapraszam także do Starostwa, gdy przyjeżdżają do Ostrowa z prestiżowymi nagrodami.

     Wszyscy Państwo jesteście ludźmi, którzy tworzą niepowtarzalne oblicze Ziemi Ostrowskiej i sprawiają, że czujemy się lepsi, bogatsi, bardziej wartościowi.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

     Kultura zajmuje ważną pozycję w samorządzie powiatowym. Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej, Zespół Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, Młodzieżowy Dom Kultury, Big Band Powiatu Ostrowskiego, Biblioteka Publiczna - to sztandarowe instytucje kultury, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania literackie, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne i wokalne.

     Pod okiem naszych instruktorów, nauczycieli i animatorów kultury rozwijają się młode talenty, które osiągają sukcesy na ogólnopolskich imprezach i festiwalach.

     Młodzi artyści znakomicie promują powiat ostrowski w kraju i poza jego granicami i bez wątpienia są jego najlepszymi ambasadorami.

Drodzy Goście

     Każda gmina, każdy powiat ma dziś wiele potrzeb, szczególnie tych z zakresu infrastruktury. Na inwestycje kierowane są największe fundusze. Podobnie dzieje się w powiecie ostrowskim. Musimy przede wszystkim modernizować nasze drogi, szkoły, szpital, domy pomocy. Tego w pierwszym rzędzie oczekują mieszkańcy.

     Na ile jest to jednak możliwe wspieramy finansowo różnorodne działania kulturalne. Naszą uwagę koncentrujemy przede wszystkim na wspieraniu ruchu amatorskiego - który jak sądzę - jest tym ożywczym nurtem, tą żyzną glebą, która później wydaje wspaniałe owoce.

     Cieszy mnie, że w naszym powiecie jest coraz więcej osób, które podziela zdanie, że nie można spychać kultury na margines życia społecznego. Dbałość o nią jest jedną z ważniejszych i perspektywicznych inwestycji. Zaniedbania na tym polu mogą kosztować nas naprawdę bardzo dużo. Sztuka, bowiem kształtuje nas, jako ludzi.

     Dzięki niej stajemy się bogatsi wewnętrznie, otwarci na rzeczywistość, a przede wszystkim na drugiego człowieka. Dlatego każdemu z nas powinno zależeć na prężnie działającej i bogatej placówce kulturalnej.

Szanowni Państwo

     Chciałbym podkreślić, że z uwagą i wielką życzliwością przyjmuję dokonania wszystkich twórców pracujących i tworzących na terenie naszego powiatu. Każdy Wasz sukces jest dla mnie powodem do osobistej satysfakcji, powodem do radości i szczerego wzruszenia.

     Cieszę się, że współpraca powiatowych jednostek kultury z podobnymi placówkami działającymi na terenie gmin układa się tak dobrze.

     Myślę, że nawzajem od siebie wiele możemy się nauczyć, a każde następne, wspólnie organizowane przedsięwzięcie będzie jeszcze piękniejsze, ciekawsze.

     Chciałbym pogratulować wszystkim twórcom i animatorom kultury, którzy w uznaniu za wkład w rozwój i krzewienie kultury w Powiecie Ostrowskim zostaną uhonorowani statuetką Starosty Ostrowskiego.

     Życzę jednocześnie, aby każdy następny dzień był dla Państwa prawdziwą, niepowtarzalną okazją do przeżywania świata inaczej, niż kreuje to kultura masowa.

     Dzięki Wam, Waszym dziełom, Waszej pracy - my zwykli śmiertelnicy, którym nie był dany wasz talent i wrażliwość - możemy czuć się lepsi i wewnętrznie bogatsi.

     I przede wszystkim za to dziś Wszystkim Państwu dziękuję.

Podczas uroczystości zostały wręczone statuetki Starosty Ostrowskiego za wkład w rozwój i krzewienie kultury w Powiecie Ostrowskim. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach, a otrzymali je:

Kategoria: ZESPOŁY

 1. Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” powstał w 1959 roku kultywując ojczysty folklor oraz tańce wielkopolskiego - ceglarz, szmyt, tańce z batami. W jego repertuarze znajduje się także obrzęd dożynkowy oraz specjalność zespołu „Wesele Ołobockie”. Zespołowi towarzyszy także kapela. Przed publicznością zespół zadebiutował wiosną 1960 roku. Występował setki razy w krajui zagranicą na licznych koncertach, biesiadach i festiwalach, w kolejnych edycjach Estrady Folkloru, dożynkach centralnych, wojewódzkich, powiatowych oraz diecezjalnych. W roku 2001 zespół brał udział we mszy św. na wzgórzu Kahlenberg w Austrii oraz audiencji u Ojca Świętego w Castel Gandolfo.
 2. Helena Saranek jest czynnym członkiem zespołu, a od 1974 jego kierownikiem. Była pierwszą panną młodą w „Weselu Ołobockim”. Z okazji 50-lecia powstania zespołu i 35-lecia kierowania nim przez Helenę Saranek Zarząd Powiatu Ostrowskiego rekomendował Helenę Saranek wraz z zespołem do wyróżnienia.
 1. Zespół Tańca Ludowego „GORZYCZANIE” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ostrowie Wielkopolskim zs. w Wysocku Wielkim. Corocznie w zajęciach tanecznych bierze udział 80 dzieci z Gorzyc Wielkich, Topoli Małej i Radziwiłłowa.Od 15 lat zespół prowadzony jest przez Marię Robakowską. Wieloletni wkład społecznej pracy Marii Robakowskiej zyskał uznanie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski, który rekomendował tę nominację do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego.
 2. Zespół Pieśni i Tańca „PRZYGODZICE” pielęgnuje kulturę i obyczaje wielkopolskie i polskie - występując w strojach wielkopolskich, kaszubskich, krakowskich i szlacheckich. Występuje na licznych krajowych i zagranicznych scenach między innymi we Francji, Czechach, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Grecji, na Węgrzech i na Ukrainie. To ponad 300 występów promujących powiat ostrowski i kulturę naszego kraju. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Przygodzice i gmin Powiatu Ostrowskiego. Kierownikiem zespołu jest Zygmunt Paszkowski. Zespół rekomendowany do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez Wójta Gminy Przygodzice.
 3. Stanisław Furmanek jestzałożycielem kapeli „FURMANY”, dyrygentem chóru „Radość”, współzałożyciel i akompaniator Zespołu Pieśni i Tańca„GORZYCZANIE”.Prowadzi także Zespół Śpiewaczy „Łąkocianie”. Zespoły te reprezentują gminę Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski na biesiadach i Estradach Folkloru Południowej Wielkopolski osiągając sukcesy i promując dziedzictwo kulturowe naszej małej ojczyzny.
 4. hm Marian Maćkowiak i Skalmierzycki Szczep Harcerski im. Powstańców Wielkopolskich pielęgnują tradycję historyczną, kulturową i patriotyczną wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach kulturalnych rozsławiając gminę i miasto Nowe Skalmierzyce oraz Powiat Ostrowski. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce rekomendował szczep i pana Mariana Maćkowiaka do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego.

Kategoria: OSOBOWOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

 1.  Anna Urbaniak jestanimatorką życia kulturalnego i społecznego. Zawodowo związana z biblioteką w Ołoboku. Od 1972 roku występuje w grupie taneczno-śpiewaczej Zespołu Pieśni i Tańca „OŁOBOK”. Współorganizuje autorskie spotkania z książką pt. „W księżycową noc na Ołobockich Polach"; prowadzi także świetlicę środowiskową, dla dzieci i młodzieży organizuje zajęcia i konkursy rozwijające zainteresowanie i zamiłowanie do kultury regionu. Rekomendowana do wyróżnienia Starosty przez Wójta Gminy Sieroszewice.
 2. Dorota Kurzawka - bibliotekarka i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Sośniach. Oprócz pracy zawodowej organizuje imprezy kulturalne na terenie gminy Sośnie: majówki, Dzień Gminy Sośnie. Za swoją długoletnią działalność na rzecz rozwoju kultury na terenie gminy i promowanie Powiatu Ostrowskiego Wójt Gminy rekomendował Dorotę Kurzawkę do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego.
 3. Andrzej Leraczyk - Minister Ostrowskiej Kultury - znany i uznany animator, koordynator, realizator i promotor życia kulturalnego Ostrowa Wielkopolskiego nie tylko, jako Naczelnika Wydziału Urzędu Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ale również jako społecznik, od ponad 30 lat, całym sercem oddany powołaniu, którym jest kultura naszej małej ojczyzny. Wielki Festyn „majOSTASZKI”, Sylwester na Rynku, festiwale wielkanocne „Ciemna Jutrznia”, widowisko historyczne „Republika Ostrowska”, „Koncerty Papieskie”, „Ostrowskie Zaduszki” to zaledwie kilka z licznych projektów, także wydawniczych, ekspozyjnych, społecznych, na trwałe wpisanych w kulturowy krajobraz naszego miasta. Od 27 lat jest współorganizatorem, organizatorem, a od kilku lat dyrektorem Międzynarodowych Festiwali „Chopin w barwach jesieni”. Za niekwestionowany autorytet kulturalny rekomendowany do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 4. Witold Banach - historyk, pisarz, wydawca, animator życia kulturalnego, promotor historii regionalnej. Od 20 lat kieruje Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w którym zrealizował ponad 170 wystaw, liczne spotkania literackie, wykłady, konkursy historyczne, plastycznych i koncerty; (ponad 150 tys. odwiedzających). Zainicjowana przez Witolda Banacha i realizowana seria wydawnicza „Biblioteka Ostrowska", licząca już 37 tomów, a obejmujących swym zasięgiem zarówno poezję, literaturę piękną, opracowania literackie, biogramy i zagadnienia historyczne związane z regionem ostrowskim cieszy się ogromnym powodzeniem. Za bogaty dorobek twórczy i zawodowy rekomendowany do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 5. Anna Lisiecka długoletni pracownik Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2000- 2007 pełniła funkcję Instruktora Powiatowego, a od 2007 r. jest kierowniczką Filii Nr 6. Działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich pełniąc funkcję Przewodniczącej Oddziału. Z jej inicjatywy organizowane są doroczne „Dni Bibliotekarza i Bibliotek”. W ramach stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich bierze udział w pozyskiwaniu funduszy na współorganizowanie z biblioteką wielu projektów kulturalnych między innymi „Ostrowski Kalejdoskop Literacki” czy „Wakacje w Bibliotece”. Rekomendowana do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez dyrektora biblioteki pana Włodzimierza Grabowskiego.
 6. Piotr Tomczak - informatyk Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2007 roku zaangażowany w budowę powiatowego systemu informatycznego bibliotek publicznych. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy po trzech latach projektowania, instalacji system został uruchomiony 1 października 2009 roku, jako pierwszy w Wielkopolsce Centralny Katalog Powiatu Ostrowskiego. Za swoje osiągnięcie został rekomendowany do wyróżnienia przez dyrektora swojej placówki.
 7. Cezary Janiszewski - Dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, animator artystycznej codzienności środowiska plastycznego Powiatu Ostrowskiego, wystaw, spotkań, plenerów, konkursów i wydawnictw. Od ponad 20 lat z aparatem fotograficznym dokumentuje kulturowy byt miasta i powiatu. Autor kilku wystaw fotograficznych, wydawnictw, okładek książek i płyt oraz licznych ilustracji publikowanych w prasie, monografiach i folderach. Za swoją działalność artystyczno-wystawienniczą został rekomendowany przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego do wyróżnienia.

 Kategoria: ARTYŚCI ANIMATORZY

 1.  Maria Dymacz od 20 lat jest prezesem chóru świeckiego, który z okazji 115 lat istnienia przyjął nazwę „Towarzystwo Śpiewacze"oraz wiceprezes chóru kościelnego pw. św. Grzegorza w Odolanowie. Jest współorganizatorem odbywającego się corocznie „Odolanowskiego Dnia Muzyki - Noc Świętojańska”. Prowadzony przez nią chór jest znaczącym ogniwem życia kulturalnego miasta i gminy Odolanów. Występuje w licznych przeglądach odbywających się na terenie całego Województwa Wielkopolskiego. Za swoje zasługi w krzewieniu kultury Maria Dymacz odznaczenia została między innymi Złotym Krzyżem Zasługi. Rekomendowana do wyróżnienia Starostę Ostrowskiego przez Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów.
 2. Jolanta Droszcz jest emerytowaną nauczycielką raszkowskiej szkoły podstawowej z 30 letnim stażem pracy pedagogicznej. Jest aktywnym członkiem reaktywowanego 1 września 1993 roku Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie, w którym od 2000 roku pełni funkcję prezesa. Od 2003 roku jest także kronikarzem chóru. Opracowała jego historię za okres minionych 100 lat. Jest inicjatorką i autorką wielu programów słowno-muzycznych, a przez 12 lat była instruktorką 60-cio osobowego zespołu wokalnego „Familijny Blues” działającego Raszkowie od 1 października 1993 roku do września 2001 roku. Od lat współpracuje z redakcją miesięcznika parafialnego „ Odgłosy Dzwonów”. Za swoje osiągnięcia i zasługi dla Ziemi Raszkowskiej i Powiatu Ostrowskiego Burmistrz Miasta i Gminy Raszków rekomendował Jolantę Droszcz do wyróżnienia przez Starostę Ostrowskiego.
 3. Monika Łubniewska - absolwentka Wydziału Pedagogiczno Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Pasjonatka malarstwa i projektantka wnętrz, laureatka kilku artystycznych wyróżnień, uczestniczka życia artystycznego nie tylko naszego powiatu: licznych plenerów - naszych środowiskowych spotkań w Przygodzicach, Ołoboku, Strzyżewie, Sobótce i Lewkowie, wystaw i konkursów. Jest autorką wystawy indywidualnej „Kontury Wyobraźni” w „Galerii Promocyjnej” Banku Ochrony Środowiska i Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Za wspomniane osiągnięcia artystyczne i wystawiennicze rekomendowana przez dyrektora galerii do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego
 4. Teresa Burkietowicz - jest nauczycielką prowadzącą zajęcia teatralne i parateatralne na oddziale dla dzieci przewlekle chorych ostrowskiego szpitala, jest członkiem dyrektoriatu Ogólnopolskich Przeglądów Teatrów Niezawodowych. Opiekuje się także „Galerią Pędzelek” w Młodzieżowym Domu Kultury, w ramach której realizuje liczne projekty wystawiennicze, między innymi cykl „Aktywne Twórczo Środowisko w Powiecie Ostrowskim”. Teresa Burkietowicz organizuje również wymianę polsko-niemiecką z Wolną Szkołą w Wallmow, na które pozyskuje także pieniądze pozabudżetowe. Współpraca ta zaowocowała między innymi Nagrodą Ministra Landu Branderburgia przyznaną za międzynarodowe warsztaty rzeźbiarskie, w których brały udział dzieci z MDK i ze szkoły w Wallmow. Za wszechstronną działalność kulturalną i artystyczną rekomendowana do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.
 5. Jarosław Kocoń - od 12 lat związany z edukacją dzieci i młodzieży w szkołach muzycznych I i II stopnia, nauczyciel i wychowawca klasy gitary Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Jego uczniowie blisko 70-krotnie byli laureatami konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, na których zdobywali najwyższe lokaty. Za swoje osiągnięcia i zasługi w promowaniu Powiatu Ostrowskiego w kraju i zagranica rekomendowany do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez dyrektora Szkoły Muzycznej.
 6. Piotr Lewek - nauczyciel klarnetu i saksofonu w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy - Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Jest członkiem kwartetu instrumentów dętych, z którymi koncertuje na terenie kraju a także za granicą. Współorganizował „Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe” odbywane w Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzi również lekcje otwarte w Kępnie i Ostrzeszowie. Od 1994 r. jest także solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, z którą występował na prestiżowych koncertach w kraju m. in. Filharmonia Wrocławska i Poznańska oraz za granicą w Berlinie i Brukseli. Za swoje osiągnięcia rekomendowany do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych.
 7. Ewa Borowicz prowadzi zajęcia taneczne i studio wokalne w Młodzieżowym Domu Kultury wychowując, nie tylko odbiorców kultury, ale również młodych współtwórców życia kulturalnego. Jest inicjatorką i organizatorką wielu muzycznych przedsięwzięć dla szkół i przedszkoli oraz kilku konkursów wokalnych między innymi „Festiwal Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży Wesoła Pięciolinia” o zasięgu powiatowym, rejonowe i ogólnopolskim. Jej wychowankowie odnoszą liczne sukcesy na festiwalach wojewódzkich, ogólnopolskich, i międzynarodowych - najświeższe to I miejsce Joanny Olek na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Magia Italiana” we Włoszech. Za swoje osiągnięcia i sukcesy rekomendowana do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.
 8. Joanna Olek - jest wychowanką „Studia Wokalnego” w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Od 7 lat rozwija swój talent wokalny. Bierze udział w wielu konkursach i festiwalach wokalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, odnosząc wiele sukcesów. Interesuje się muzyką i aktorstwem. W sierpniu 2009 roku została wytypowana na Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Magia Italiana” we Włoszech, który wygrała zajmując I miejsce. Jej marzeniem jest nagrać solową płytę i dostać się na studia aktorskie. Za swoje osiągnięcia i promocję Powiatu Ostrowskiego w kraju i zagranicą rekomendowana do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego.
 9. Krzysztof Ogórkiewicz - muzyk, wokalista, autor tekstów, poezji i piosenek, członek wielu kabaretów, aktor teatralny kaliskiej i ostrowskiej sceny, a nade wszystko urodzony konferansjer. Pomysłodawca i organizator wielu przedstawień poetycko-muzycznych np. „Śpiewających VIP-ów”. Absolwent, a obecnie wykładowca „Uniwersytetu III Wieku”. Żyje w ciągłym pośpiechu bez chwili odpoczynku, ciągle pochłonięty nowymi pomysłami i przedsięwzięciami. Z zamiłowania świetny kucharz, miłośnik historii w szczególności II wojny światowej. Za swoją działalność artystyczną rekomendowany do wyróżnienia Starosty Ostrowskiego przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego.

W trakcie gali wystąpiły także wokalistki z Młodzieżowego Domu Kultury - Julia Jaszczyk, Monika Walczak i Joanna Olek - ze Studia Wokalnego Ewy Borowicz i Jacka Kasznickiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1756