OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowa droga wysoko w rankingu
6 listopada 2009 roku

Powiatowa droga wysoko w rankingu

We wrześniu powiat ostrowski złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Tarchały Wielkie - Przygodzice w ramach tak zwanych „schetynówek”. Po merytorycznej ocenie wniosek uzyskał wysoką 14 pozycję, co daje pewność, że 3 miliony złotych z budżetu państwa juz wkrótce zasilą powiatową inwestycję.

Wszystko wskazuje na to, że powiat ostrowski otrzyma 3 miliony dofinansowania z budżetu państwa na przebudowę drogi wiodącej z Tarchał Wielkich do Przygodzic. Inwestycja została zgłoszona we wrześniu do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wniosek poddany ocenie merytorycznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i zyskał wysoką 14 pozycję na liście rankingowej.

Czternaste miejsce na liście rankingowej gwarantuje przyznanie dofinansowania. Nawet jeśli będą odwołania i zmieni się kolejność na liście nasza pozycja w czołówce nie jest zagrożona. Do 14 listopada Wojewoda Wielkopolski przekaże zaakceptowaną przez siebie listę beneficjentów do Ministerstwa Infrastruktury. Decyzja o tym ilu wnioskodawców otrzyma dofinansowanie zapadnie jeszcze w tym roku. Do tej pory z budżetu powiatu sfinansowaliśmy przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Prace budowlane planujemy rozpocząć w II kwartale przyszłego roku, a zakończyć
w październiku 2010 roku
- wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski

W tym rozdaniu tak zwanych „schetynówek” na inwestycje drogowe Ministerstwo przeznaczyło 38 milionów. Wartość powiatowego zadania opiewa na kwotę 7,7 miliona złotych, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 3 miliony. Partnerami powiatu w tym przedsięwzięciu są dwie gminy, które mają swój udział w finansowaniu: Gmina Przygodzice dokłada
300.000 złotych, a Gmina i Miasto Odolanów 10.000 zł.

Prace prowadzone będą na odcinku drogi powiatowej nr 5327P począwszy
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 w Tarchałach Wielkich poprzez Topolę Wielką, Janków Przygodzki do skrzyżowania z krajową „jedenastką”
w Przygodzicach. Przebudowa drogi obejmuje odnowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni i odnowienie systemu odwodnienia na odcinku o długości 8,5 km. W poszczególnych miejscowościach wykonane zostaną nowe chodniki o łącznej długości prawie 2,5 km z przeznaczeniem do ruchu pieszych i rowerzystów, a na odcinku
300 metrów wyremontowane zostaną istniejące chodniki w Przygodzicach. Ponadto zaplanowano przebudowę 9 skrzyżowań z drogami gminnymi
i 3 z drogami powiatowymi. Dodatkowo w projekcie przewidziano elementy poprawy bezpieczeństwa w postaci ostrzegawczych lamp i dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkół
i przedszkoli.

Obecnie droga jest w bardzo złym stanie technicznym, ze względu na liczne spękania, ubytki, nierówności, co powoduje trudności w wyprzedzaniu, wymijaniu i stwarza zagrożenie uszkodzenia pojazdów. Obecny stan techniczny miał niewątpliwy wpływ na 9 kolizji, do których doszło w latach 2007-2009. Zaplanowana przebudowa zlikwiduje utrudnienia, usprawni komunikację,
a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Z myślą o dzieciach i młodzieży przejścia dla pieszych w pobliżu szkół
i przedszkoli zostaną specjalnie oznaczone i oświetlone. Na wzrost bezpieczeństwa będą miały wpływ bariery ochronne, wysepki i skorygowana geometria przebudowanych skrzyżowań oraz odseparowanie ruchu pieszych
i rowerzystów od zmotoryzowanych uczestników ruchu
- mówi Piotr Śniegowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Przypomnijmy, że jest to kolejna powiatowa inwestycja ułatwiająca komunikację pomiędzy siedzibą powiatu, a siedzibami gmin. Do tej pory zrealizowano już przebudowę powiatowych dróg na odcinkach: Ostrów - Sieroszewice - Wielowieś oraz Ostrów - Sośnie. Na wiosnę 2010 ruszy przebudowa drogi Ostrów Wielkopolski - Raszków - Koryta.

Odwiedzin: 691