OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Logistycy z Ekonomika walczą o indeks
9 listopada 2009 roku

Logistycy z Ekonomika walczą o indeks

Ponad 500 uczniów z 99 szkół z całej Polski zakwalifikowało się do etapu okręgowego II Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Wśród nich znalazło się 3 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Od wielkiego finału dzieli ich jeszcze jeden krok – test wielokrotnego wyboru. Na zwycięzców czekają zwolnienia z egzaminów zawodowych i indeksy Wyższej Szkoły Logistyki.

Po raz drugi Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu zainicjowała Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną. Do etapu szkolnego z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim przystąpiło w sumie 4 uczniów. To oni 15 października musieli wykazać się znajomością takich zagadnień jak: transport morski, karnet TIR, zlecenie spedycyjne czy konosament. W teście pojawiały się również pytania o to, co wykazuje najmniejszą terenochłonność w komunikacji miejskiej, jaka jest definicja zapasu zabezpieczającego, jakie funkcje mają opakowania oraz co oznaczają FEFO i FIATA.

     W zawodzie technik logistyk kształcimy już trzeci rok, ale po raz pierwszy wzięliśmy udział w Olimpiadzie, ponieważ regulamin zezwala na uczestnictwo jedynie uczniów z klas III i IV. Młodzież w trzeciej klasie jest już odpowiednio przygotowana pod względem zawodowym. Wyniki I etapu potwierdzają dobre przygotowanie naszych uczniów do wykonywania zawodu technika logistyki. Analizując wyniki nasza szkoła na tle innych z całej Polski wypadła bardzo dobrze. Na 40 pytań, w 6 byliśmy najlepsi. Nasi logistycy mają zatem szansę na zwolnienie z egzaminu zawodowego. Muszę zaznaczyć, że rokrocznie dwóch lub trzech naszych uczniów zdobywa tytuły finalistów lub laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Konkursu Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich upoważniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Wielu też zdobywa indeksy na wyższe uczelnie - mówi Dorota Jamińska, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Do II etapu zakwalifikowało się ponad 500 uczniów z 99 szkół z całej Polski. Wśród nich znalazło się 3 reprezentantów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Są to uczniowie III klasy Technikum w zawodzie logistyk: Maciej Kopeć, Marta Kupaj, Robert Zdunek.

     Zdobycie 30 punktów gwarantowało przejście do drugiego etapu Olimpiady. Uczniowie z Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim zdobyli średnio 38,5 punktów, co daje najlepszy wynik w Polsce! Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym uczestników. O wejście do ostatecznej rozgrywki zawalczą już 10 grudnia w zmaganiach okręgowych, które odbędą się w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu- informuje Wojciech Zalewski, Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

II etap Olimpiady odbywać się będzie w 11 okręgach z siedzibami w: Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Elblągu, Sulechowie, Wrocławiu, Łodzi, Wieluniu, Sandomierzu, Oświęcimiu oraz Brzesku. Już 10 grudnia uczniowie z Ostrowa Wielkopolskiego staną do walki razem z pozostałymi uczestnikami z województwa wielkopolskiego. W sumie w Poznaniu 89 osób zmierzy się z kolejnym testem. Tym razem pytania z szeroko pojętej logistyki będą trudniejsze. Najlepsi uczniowie zakwalifikują się do finału, który odbędzie się 19 marca w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, organizatora przedsięwzięcia.

Na laureatów Olimpiady czekają nie tylko wartościowe nagrody rzeczowe, ale także zwolnienie z pisemnej części egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Główna nagrodą są bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Dodatkowo wyróżniona zostanie również najlepsza szkoła biorąca udział w Olimpiadzie.

Partnerami merytorycznymi Olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Przedsięwzięcie sponsorują firmy: Panopa Logistik Polska, Volkswagen Poznań, DPD Polska, Agrobex, DHL Express, L-systems, Elettric80, Kuehne+Nagel oraz Raben.

Patronat medialny objęły: Czasopismo „Logistyka”, „Polska Głos Wielkopolski” „Polska Gazeta Transportowa”, „Logistyka a jakość”, „Transport i Spedycja”, „Nowoczesny Magazyn”, Portal Logistyka.net.pl, Spedycje.pl, Forumtransportu.pl, transport.pl oraz Studentnews.pl.

Odwiedzin: 974