OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowoczesny tomograf i mammograf w szpitalu
10 listopada 2009 roku

Nowoczesny tomograf i mammograf w szpitalu

Do powiatowego szpitala trafił już nowoczesny tomograf komputerowy i mammograf. Wkrótce Zakład Diagnostyki Obrazowej wzbogaci się o nowe aparaty RTG i USG. Zakup specjalistycznej aparatury o wartości 4,5 miliona złotych był możliwy dzięki pozyskanym funduszom unijnym.

Wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej ostrowski ZZOZ złożył jeszcze w ubiegłym roku. W przygotowaniu obszernej dokumentacji pomógł Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W kwietniu tego roku dowiedzieliśmy, że otrzymamy dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Całkowita wartość projektu wynosi 4,5 miliona złotych, z czego aż 75 %, czyli 3,3 miliona złotych pochodzi z funduszy unijnych. Pozostała część to wkład własny powiatu i szpitala. Aparatura jest bardzo kosztowna, sam tomograf kosztuje 2,5 miliona złotych, a mammograf 300 tysięcy złotych. Bez środków unijnych nie udałoby nam się poczynić tak szerokich inwestycji w powiatowym szpitalu. Dlatego cieszy mnie to, że potrafimy z sukcesem wykorzystać szansę jaką daje nam Unia Europejska. Teraz skupimy się na remoncie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki, aby mieszkańcy powiatu ostrowskiego mogli korzystać z nowoczesnej aparatury w odpowiednich warunkach - wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski

Projekt przewiduje doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w osiem nowoczesnych urządzeń. Pierwsze z nich trafiły do powiatowego szpitala na początku listopada. Nowoczesny, 16-rzędowy tomograf komputerowy został już uruchomiony, natomiast wysokiej klasy mammograf jest przygotowywany do pracy. Cały czas trwają testy i szkolenia personelu.

Z tomografu korzystamy w podstawowym zakresie, w ciągu tygodnia wykonaliśmy już około 60 badań wśród pacjentów szpitalnych oddziałów. W dalszym ciągu szkolimy się, aby wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje ten sprzęt. W połowie listopada planujemy uruchomić mammograf. Początkowo aparat będzie działał w technice analogowej, a docelowo zostanie włączony do systemu informatycznego całego Zakładu. Zdecydowanie poprawi się jakość wykonywanych zdjęć, co ma szczególne znaczenie w tego rodzaju diagnostyce. Zakład Diagnostyki Obrazowej to bardzo ważne miejsce w szpitalu - tu wykonujemy badania na potrzeby wszystkich oddziałów szpitalnych. Dlatego cieszy mnie to, że wymiana aparatur będzie dotyczyła praktycznie całego Zakładu - wyjaśnia dr Wojciech Głowinkowski, kierownik ZDO.

Tomograf znacznie poszerzy paletę badań diagnostycznych, dzięki wysokiej rozdzielczości pozwoli na wykrycie nawet najmniejszych zmian chorobowych. Dla porównania poprzedni aparat działał z dokładnością do 3 mm, a obecny do 0,7 mm. Pomimo dokładniejszego skanowania pacjent otrzyma mniejszą dawkę promieniowania, niż w przypadku aparatów starszej generacji. Urządzenie dostarcza ogromnych ilości danych, umożliwiając trójwymiarową wizualizację. Przede wszystkim jednak skróci się czas badania pacjenta z 40 do około 4 minut, co ma kolosalne znaczenie w przypadku pacjentów pourazowych.

Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponując nowoczesnym mammografem będzie mógł starać się o kontrakty na wykonywanie badań w ramach profilaktycznych akcji zdrowotnych. Dotychczas było to niemożliwe głównie ze względu na wysokie wymagania sprzętowe. Poprzedni mammograf był zatem wykorzystywany jedynie dla potrzeb poradni onkologicznej i oddziału ginekologicznego.

W ramach kompleksowej wymiany sprzętu Zakład Diagnostyki Obrazowej wzbogaci się jeszcze w mobilny aparat RTG, dwa rentgenowskie aparaty kostno-płucne, aparat USG do badań ogólnych oraz aparat USG do badań kardiologicznych. Obecnie trwają procedury przetargowe. Wszystkie urządzenia zostaną włączone do systemu pośredniej radiografii cyfrowej, co dodatkowo usprawni pracę ostrowskich diagnostów - informuje Joanna Musieł, zastępca naczelnika Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, koordynator projektu.

Realizacja projektu unijnego zwiększy efektywność działania Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz dostępność świadczonych usług medycznych. Specjalistyczna aparatura medyczna spełniać będzie aktualne standardy
w zakresie bezpieczeństwa i normy określone przez UE.

Odwiedzin: 1187