OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Radni Powiatu Ostrowskiego w Sejmie RP
10 listopada 2009 roku

Radni Powiatu Ostrowskiego w Sejmie RP

W piątek, 6 listopada br. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Obrady sesji tym razem wyjątkowo odbyły się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W obradach uczestniczyło 18 Radnych oraz Posłowie na Sejm RP: Bronisław Dutka, Andrzej Dera oraz Piotr Walkowski.

Na zaproszenie posła Piotra Walkowskiego Rada Powiatu Ostrowskiego w piątek, 6 listopada br. odwiedziła Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas tej wizyty odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu. W trakcie obrad radni wysłuchali Bronisława Dutki, przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządowej, który przedstawił informacje o aktualnych pracach komisji oraz planach zmian w Ordynacji Wyborczej.

Radni spotkali się również z naszymi lokalnymi posłami Andrzejem Derą, Jarosławem Urbaniakiem i posłem Piotrem Walkowskim.

W dniu wizyty odbywało się posiedzenie Sejmu. Radni mieli więc okazję przyjrzeć się osobiście pracy parlamentu.

     Wizyta w Parlamencie była dla nas okazją do bezpośredniego zetknięcia się z wirem wydarzeń sejmowych zarówno tych, które mają miejsce w ławach sejmowych jak i w jego kuluarach. Była to także doskonała okazja do spotkania się z politykami, którzy na co dzień goszczą na pierwszych stronach gazet i są bohaterami wielu newsów telewizyjnych - mówi Mieczysław Szempiński, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Oprócz tego Radni uczestniczyli w otwarciu wystawy „20 lat minęło od zburzenia Muru Berlińskiego”. Inauguracji dokonali Marszałek Sejmu RP i Szef Bundestagu.

     Bardzo się cieszę, że radni przyjęli moje zaproszenie. Na pewno część z nich jest dziś w Sejmie po raz pierwszy. Pamiętam, że kilkanaście lat temu kiedy byłem tutaj pierwszy raz, opuszczałem ten budynek pod wielkim wrażeniem. Myślę, że warto zobaczyć na żywo wystąpienia Posłów z mównicy sejmowej - wyjaśnia Piotr Walkowski, poseł na Sejm RP.

Ponadto Radni Powiatu Ostrowskiego podczas pobytu w stolicy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 921