OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odblaskowe gadżety
12 listopada 2009 roku

Odblaskowe gadżety

Kiedyś ktoś powiedział „odblaskowa moda to bezpieczeństwo i wygoda”. Dlatego też 1700 gadżetów odblaskowych o wartości 5 tysięcy złotych Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ostrowskiego przekazała wszystkim uczniom klas pierwszych szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Elementy odblaskowe zostały zakupione ze środków finansowych Starostwa Powiatowego oraz pieniędzy pozyskanych PZU Życie.

W poniedziałek, 9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak. Przypomnijmy, że Komisja funkcjonuje od 2002 roku i tworzą ją przedstawiciele Rady Powiatu Ostrowskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

W trakcie spotkania dokonano okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie ostrowskim w szczególności w zakresie zagrożenia pożarowego, epizootycznego oraz przygotowania służby zdrowia w związku zachorowaniami na grypę.

Podczas posiedzenia starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak i przedstawiciel PZU Życie, Paweł Matuszak przekazali przedstawicielom władz samorządowych z terenu powiatu ostrowskiego 1700 gadżetów odblaskowych. Mają one zapewnić bezpieczeństwo na drodze wszystkim uczniom klas pierwszych szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego.

W tym roku razem z PZU Życie postanowiliśmy zakupić dla naszych najmłodszych pociech gadżety odblaskowe. Mam nadzieję, że dzięki naszej akcji dzieci będą bardziej widoczne na drodze. Jak wiadomo na przełomie jesieni i zimy dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem pieszych. Dlatego też nie wstydźmy się elementów odblaskowych i wprowadźmy na nie modę. Zwracam się przede wszystkim do rodziców i nauczycieli, aby zadbali o to, żeby dziecko przed wyjściem z domu do szkoły i ze szkoły do domu takie „światełko” miało na tornistrze lub kurtce - apeluje Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Jak pokazują statystyki na polskich drogach jesienią i zimą, każdego dnia ginie średnio siedmiu pieszych.

Musimy pamiętać, że wystarczy sekunda i ktoś może stracić życie. Dlatego, też każde dziecko, które porusza się o zmroku zwłaszcza poza obszarem zabudowanym powinno posiadać taki gadżet. Dzięki temu będzie widoczne dla kierującego pojazdem nawet z odległości 150 m. Widząc pieszego kierowca zwolni i zachowa ostrożność. Tego typu odblaski w sposób zasadniczy zwiększają bezpieczeństwo wszystkich osób na drodze - mówi Zbigniew Sobócki, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Gadżety zostały zakupione za kwotę 5 tysięcy złotych ze środków finansowych Starostwa Powiatowego oraz pieniędzy pozyskanych z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie, Oddział PZU Życie w Poznaniu.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 915