OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uznaniowe medale
17 listopada 2009 roku

Uznaniowe medale

Z okazji 10 – lecia istnienia Powiatu Ostrowskiego przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Mieczysław Szempiński oraz starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak wręczyli pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim pamiątkowe medale. Odznaczenia za wieloletnią pracę na rzecz powiatu i jego mieszkańców otrzymało 62 pracowników Starostwa z dziesięcioletnim stażem pracy.

W miniony poniedziałek, 16 listopada w Sali nr 4 w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, odbyło się spotkanie z okazji 10 - lecia Powiatu Ostrowskiego. Gospodarze spotkania przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Starosta Ostrowski Włodzimierz Jędrzejak wyróżnili odznaką 62 pracowników Starostwa „Zasłużony dla Powiatu Ostrowskiego”.

W spotkaniu oprócz gospodarzy i pracowników uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Zygmunt Lubieniecki, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, skarbnik Powiatu Ostrowskiego Donata Kupczyk, sekretarz Powiatu Ostrowskiego Mirosław Rychlik.

     Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać w tak miłych okolicznościach. Zapewne wszyscy już wiecie, że okazją do niego jest wręczenie medali pamiątkowych z okazji 10 - lecia istnienia Powiatu Ostrowskiego. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami już 10 lat. Praca którą wykonujecie jest niewątpliwie trudna, wymagająca i odpowiedzialna. W imieniu władz samorządowych życzę Wam, aby praca w naszym urzędzie dawała Wam wiele satysfakcji, aby zawsze otaczali Was ludzie życzliwi, a współpracownicy darzyli Was szacunkiem i przyjaźnią, natomiast mieszkańcy naszego powiatu doceniali rezultaty Waszej pracy - mówi Mieczysław Szempiński, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Przypomnijmy, że Powiat Ostrowski został utworzony w ramach reformy administracyjnej w 1999 roku. Pierwszym starostą ostrowskim był Andrzej Dera, a jego następcą w 2002 roku został Włodzimierz Jędrzejak, który pełni funkcję starosty do dziś.

     Z perspektywy szefa samorządu uważam, że wykształcenie pracownika samorządowego bardzo dużo kosztuje i dlatego dla dobrego funkcjonowania samorządu ważną cechą jest jego stabilizacja. Jestem mi niezmiernie miło, że mogę obserwować waszą pracę, starania i zaangażowanie. Z dumą mogę dziś powiedzieć, że nasi pracownicy spełniają ogólnokrajowe standardy kwalifikacyjne i umiejętności jakimi powinny dysponować osoby na stanowiskach w instytucjach samorządowych - podkreśla Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Lista pracowników pracujących 10 lat w Starostwie Powiatowym
w Ostrowie Wielkopolskim:

 1. Violetta Bestra

 2. Anna Ziętkiewicz

 3. Urszula Łajs

 4. Alina Glapa

 5. Urszula Sztok

 6. Edyta Zimniak

 7. Karolina Szuleta

 8. Damian Markiewicz

 9. Katarzyna Czaja

 10. Katarzyna Gałęzka

 11. Grażyna Wabińska

 12. Zygmunt Stefański

 13. Izabela Plucińska

 14. Anna Rudowicz

 15. Maria Kempa

 16. Lucyna Gruchalska

 17. Lucyna Czaplicka

 18. Dorota Ciupka

 19. Dorota Nowicka

 20. Renata Biczysko

 21. Ewa Sikorska

 22. Zbigniew Ignor

 23. Grażyna Kowalczyk

 24. Małgorzata Kucharska

 25. Danuta Karnowska

 26. Katarzyna Mądrzak - Krawczyk

 27. Karina Wicenciak

 28. Halina Mucha

 29. Jerzy Konkolewski

 30. Arleta Łąkowska

 31. Grzegorz Szczerkowski

 32. Wojciech Łąkowski

 33. Janina Ćwiklak

 34. Adriana Dudka

 35. Piotr Zawidzki

 36. Jolanta Orzechowska

 37. Hanna Siudzińska

 38. Wanda Śmigiel

 39. Katarzyna Kubiak

 40. Iwona Woycikiewicz - Kaleta

 41. Krzysztof Woliński

 42. Agnieszka Mocek

 43. Mirosław Rychlik

 44. Wacław Kieremkampt

 45. Małgorzata Pawlik

 46. Aniela Wawrzkiewicz

 47. Irena Szypuła

 48. Małgorzata Kubiak

 49. Stefania Magnucka

 50. Grażyna Frankiewicz

 51. Sabina Banach

 52. Renata Kraszkiewicz

 53. Zbigniew Zieleziński

 54. Jerzy Bartuzi

 55. Stanisław Ratajczak

 56. Rafał Luciński

 57. Marlena Frąszczak

 58. Donata Kupczyk

 59. Joanna Musieł

 60. Beata Strzelczak

 61. Danuta Aleksandrzak

 62. Elżbieta Karolewska

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2075