OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przetarg na II etap obwodnicy Ostrowa
18 listopada 2009 roku

Przetarg na II etap obwodnicy Ostrowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 30 października ogłosiła przetarg na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Projektowany odcinek obwodnicy to niemal 14 km dwujezdniowej trasy, 2 dwupoziomowe węzły, 8 różnych obiektów inżynieryjnych takich jak: wiadukty, przejazdy, a ponadto most na Baryczy 2 tunelowe przejścia dla pieszych i 3 przejścia dla zwierząt. Inwestycja ostatecznie wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta.

Już 26 listopada do użytku dopuszczony zostanie pierwszy odcinek obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego realizowany w latach 2008-2009. Równocześnie z pracami nad jego budową trwały przygotowania do kolejnego etapu. 30 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ogłosiła przetarg na kontynuację tej największej w Południowej Wielkopolsce inwestycji drogowej. W przyszłości obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego będzie częścią drogi ekspresowej S11 wiodącej z Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) do Pyrzowic (woj. śląskie).

II etap budowy obwodnicy Ostrowa obejmuje wykonanie 13,8 km drogi z dwiema jezdniami - każda po dwa pasy ruchu. Projektowany odcinek drogi ekspresowej rozpocznie się przy istniejącym już „Węźle Ostrów” na drodze krajowej nr 25 (z kierunku Kalisza) by za Przygodzicami (Antonin-Strugi) „włączyć się” do krajowej „jedenastki”. W projekcie przewidziano dwa węzły drogowe. Pierwszy węzeł „Pruślin” będzie pełnił funkcję skrzyżowania dwupoziomowego drogi ekspresowej S11 z nowoprojektowaną drogą łączącą z miastem Ostrowem. Drugi węzeł „Przygodzice” połączy drogę ekspresową z obecną drogą krajową nr 11. Oba węzły będą miały postać „półkoniczyny”. W obu przypadkach na drodze poprzecznej zaprojektowano po dwa ronda.

Obwodnica przecinać będzie sieć dróg powiatowych, gminnych i innych o znaczeniu lokalnym, w związku z czym konieczna jest budowa wiaduktów i przejazdów. W sumie powstanie osiem tego typu obiektów inżynierskich: 3 na drogach powiatowych, 4 na drogach gminnych oraz 1 na drodze dojazdowej. Bezkolizyjne przejazdy przez projektowaną drogę ekspresową zlokalizowane będą co 1-1,5 km. Wszystkie obiekty inżynierskie zaprojektowano tak, aby umożliwić w przyszłości poszerzenie jezdni o dodatkowy, trzeci pas ruchu. Dla zapewnienia dojazdów do przeciętych nową trasą terenów rolnych i leśnych oraz obsługi przyległego terenu, zaprojektowano sieć dróg dojazdowych oraz dwie nowe drogi gminne. Połączenie zaplanowanych dojazdów z układem powiatowych i gminnych szlaków komunikacyjnych pozwoli zachować istniejący układ połączeń lokalnych. Ogółem, wzdłuż projektowanego odcinka drogi ekspresowej planuje się budowę 1,5 km dróg gminnych i 16,6 km dróg dojazdowych.

W projektowanym odcinku drogi ekspresowej przewidziano ponadto wykonanie dwóch tunelowych przejść dla pieszych, dwóch przejść dla zwierząt górą i jednego dołem, oświetlenie węzłów, instalację ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu a także usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Cieszy mnie przede wszystkim to, że budowa obwodnicy Ostrowa będzie kontynuowana. To duże i kosztowne przedsięwzięcie, lecz mimo to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu otrzymała fundusze na jego realizację. Na razie trwa postępowanie przetargowe. Termin składania ofert upływa 1 grudnia, ale procedury są bardzo czasochłonne, dlatego musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Jak pamiętamy, na pierwszym etapie obwodnicy, od momentu ogłoszenia przetargu do ostatecznego wyłonienia wykonawcy minęło 5 miesięcy! - mówi starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak

Warto przypomnieć, że prace projektowe nad drugim etapem obwodnicy rozpoczęły się już w 2007 roku. W sierpniu 2007 roku z inicjatywy starosty ostrowskiego odbyło się pierwsze robocze spotkanie z przedstawicielami inwestora i projektantów z udziałem Prezydenta Miasta Ostrowa, Wójta Gminy Przygodzice oraz przedstawicieli nadleśnictw: Taczanów i Antonin.

Zależało nam, aby jeszcze na etapie projektowania uwzględnić w sposób maksymalny oczekiwania mieszkańców odnośnie skomunikowania całego obszaru wokół obwodnicy oraz dostępu do obszarów rolniczych i leśnych. Mieliśmy okazję przedyskutować dokładnie projekt i wypracować najkorzystniejsze rozwiązania. Efektem tych starań były korekty związane z lewoskrętami, drogami serwisowymi, dodatkowym przejazdem dla zmotoryzowanych w Wysocku Małym oraz lokalizacją ekranów akustycznych. Uwzględniono również postulaty nadleśnictw dotyczące dostosowania dróg serwisowych dla ciężkich pojazdów wywożących drewno z lasów. Dodatkowo powołany przeze mnie zespół roboczy, podobnie jak w przypadku pierwszego odcinaka, miał za zadanie usprawnić przygotowanie „terenu” pod inwestycję w zakresie konsultacji społecznych, udrożnienia procedur związanych z postępowaniem geodezyjnym, przygotowania ofert wykupu nieruchomości i pomocy organizacyjnej przy zawieraniu aktów notarialnych - wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak

Po wybudowaniu całej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miasta. Dla mieszkańców Ostrowa oznacza to obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza, co pośrednio poprawi komfort życia. Zmniejszona liczba samochodów spowoduje poprawę płynności ruchu lokalnego w samym Ostrowie, przez który obecnie w ciągu doby przejeżdża około 28,5 tysiąca pojazdów. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum skróci czas przejazdu oraz usprawni komunikację w dwóch podstawowych kierunkach: Poznań - Ostrów - Katowice oraz Kalisz - Ostrów - Wrocław. Inwestycja ma być ukończona w maju 2012 roku. Cała obwodnica Ostrowa będzie miała prawie 20 kilometrów. Jest to największa i najdroższa inwestycja realizowana przez poznańską GDDKA w Południowej Wielkopolsce.

Odwiedzin: 2716