OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Będzie lądowisko
19 listopada 2009 roku

Będzie lądowisko

Prawie 4.000 000 złotych będzie kosztować przebudowa lądowiska dla helikopterów oraz dalszy remont i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowie. Inwestycja sfinansowana zostanie z funduszy Unii Europejskiej oraz Powiatu Ostrowskiego.

Kolejny wniosek przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz ZZOZ otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Jest to wniosek przygotowany dla powiatowego szpitala w ramach działania 12. 1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Remont i przebudowa SOR i Lądowiska oraz zakup wyposażenia medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”. Wartość całego projektu wynosi dokładnie 3.942.300 zł - wyjaśnia Jacek Szydłowski, naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju.

Zakres wniosku obejmuje między innymi zakup sprzętu medycznego dla SOR (2.439.301 zł), remont lądowiska i budowę drogi dojazdowej (517.194 zł) oraz remont gabinetów lekarskich i pomieszczeń socjalnych dla zespołów ratownictwa medycznego (788.006 zł).

Największą pozycję w tym wniosku zajmuje zakup sprzętu medycznego. Nasz oddział wzbogaci się między innymi o 2 stoły operacyjne, 2 aparaty do znieczulania dzieci i dorosłych, 10 monitorów czynności życiowych pacjenta ze stacją centralnego monitorowania, 3 respiratory stacjonarne, 2 respiratory transportowe, 2 pulsoksymetry stacjonarno-przenośne, 4 defibrylatory, 2 łóżka intensywnej terapii, 4 wózki do transportu chorych, wózek reanimacyjny, zestaw do ogrzewania pacjenta, 2 elektrokardiografy, przewoźny ultrasonograf z funkcją Dopplera oraz aparat RTG z ramieniem C i torem wizyjnym. Po zakupie tego sprzętu nasz oddział będzie jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów ratunkowych w Wielkopolsce - informuje Dariusz Bierła, ordynator SOR, współautor projektu.

Na realizację projektu 3.262 300 wyłoży Unia Europejska, natomiast 680.000 pochodzić będzie z budżetu powiatu ostrowskiego.

To już trzeci przygotowany przez nas wniosek, na który powiatowy szpital pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w tym półroczu. Przypomnę, że wcześniej był to zakup sprzętu na oddział diagnostyki w wysokości 4.5 miliona złotych oraz zakup trzech karetek o wartości 1.4 miliona. To najlepiej obrazuje jak ogromne kwoty pozyskujemy z Unii Europejskiej na powiatowe inwestycje. Ogromnie się cieszę, że tak dużo pieniędzy trafia właśnie do szpitala, bo bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców jest dla mnie najważniejsze - mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Do końca miesiąca zostaną ogłoszone przetargi na prace budowlane i zakup sprzętu medycznego. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 722