OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Komunikat dot. grypy
19 listopada 2009 roku

Komunikat dot. grypy

W dniu 17 listopada br. odbyło się w Starostwie Powiatowym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Sztabu Antykryzysowego Starosty.

Tematem posiedzenie była ocena sytuacji epidemicznej na terenie powiatu w związku z wystąpieniem zwiększonej liczby zachorowań na grypę sezonową oraz potwierdzonymi w Polsce 275 przypadkami zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1.

Uczestnikami posiedzenia byli między innymi:

 • Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak,
 • Wicestarosta Ostrowski - Krzysztof Rasiak,
 • Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu - Tomasz Ziąbka,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Andrzej Biliński,
 • Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego - Michał Bargiel,
 • Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Dariusz Bierła.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej - Andrzej Biliński potwierdził, że na chwilę obecną nie odnotowano na terenie powiatu potwierdzonego przypadku zachorowania na grypę typu A/H1N1. Kontynuowany jest wzmożony nadzór sanitarny i na bieżąco monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu. Szczególną kontrolą objęte zostały szkoły, przedszkola i placówki służby zdrowia.

Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Dariusz Bierła poinformował, że jednostki systemu ratownictwa medycznego funkcjonują bez zakłóceń. Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego posiadają opracowane procedury postępowania w przypadku zgłoszenia się osób z podejrzeniem zakażenia wirusem grypy A/H1N1.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu - Tomasz Ziąbka, który jest jednocześnie Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Powiatu Ostrowskiego, zaproponował, ażeby poprzez lokalne media poinformować mieszkańców powiatu, szczególnie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, o podstawowych zasadach postępowania
w przypadku podejrzenia zachorowania na grypę.

Podsumowując aktualną sytuację spowodowaną zwiększoną ilością zachorowań na grypę, Starosta Ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak stwierdził, że każdy rodzaj masowych zachorowań u ludzi, z natury rzeczy, stanowi poważny problem medyczny, sanitarny i logistyczny, na który wszyscy muszą być przygotowani.

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dotyczące zachorowań na grypę, będą organizowane w zależności od potrzeb. W miarę rozwoju sytuacji, będą również publikowane komunikaty dla mieszkańców.

KOMUNIKAT

W ostatnim okresie odnotowujemy znaczący wzrost zachorowań na ostre infekcje dróg oddechowych wywołanych w większości przypadków czynnikiem wirusowym. Najczęściej występujące objawy to: gorączka, dreszcze, kaszel, ból gardła, katar, bóle głowy, bóle mięśniowe
i stawowe, wymioty i biegunka.

W przypadku łagodnie przebiegających infekcji, bez wysokiej gorączki, należy pozostać
w domu i po uprzednim telefonicznym kontakcie z lekarzem rodzinnym zastosować ogólnodostępne w aptekach leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe oraz dostępne bez recepty preparaty ziołowe i przeciwkaszlowe.

W przypadku braku poprawy, po 2-3 dniach takiej kuracji lub nasilenia się objawów typu: utrzymująca się wysoka gorączka, uczucie duszności, znaczne osłabienie, zawroty głowy, odwodnienie organizmu - wskazany jest ponowny kontakt z lekarzem rodzinnym celem ustalenia dalszego leczenia.

Pozostanie w domu osób, u których wystąpią łagodne objawy infekcji zapobiegnie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Podobne zasady, stosowane już od wielu lat w krajach Unii Europejskiej, pozwalają uniknąć wielu niepotrzebnych wizyt w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i skrócić czas oczekiwania na przyjęcie u lekarza.

Należy także pamiętać, że podstawowe zasady zapobiegania szerzeniu się grypy sezonowej i grypy typu A/H1N1 polegają na:

 • przestrzeganiu higieny osobistej (myciu rąk wodą z mydłem; podczas kaszlu i czyszczenia nosa zakrywaniu nosa i ust chusteczką jednorazową, którą po użyciu należy wyrzucić; częstemu wietrzeniu pomieszczeń, w których przebywają ludzie; spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu).
 • unikaniu kontaktu z osobami chorymi.
 • pozostaniu w domu w sytuacji, gdy wystąpią objawy grypy.
 • zaszczepieniu się przeciwko grypie.

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski, dnia 19 listopada 2009 r.

Odwiedzin: 698