OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Pracownika Socjalnego 2009
24 listopada 2009 roku

Dzień Pracownika Socjalnego 2009

Już po raz trzeci pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Impreza odbyła się w piątek, 20 listopada br. w restauracji „Jubilatka”. Praca, którą wykonujecie wymaga ogromnej odpowiedzialności, a przede wszystkim zaangażowania w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Jej atrybutem jest ponadprzeciętna wrażliwość i poczucie swego rodzaju misji. Ta praca wymaga też ogromnej odporności i umiejętnego dystansu wobec trudnych sytuacji, z którymi tak często styka się pracownik socjalny – mówił podczas uroczystości Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

W miniony piątek, 20 listopada br. w restauracji „Jubilatka” odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. To święto ostrowscy pracownicy PCPR obchodzili już po raz trzeci.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Mieczysław Szempiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Michalczak i Zygmunt Lubieniecki, członkowie Zarządu Powiatu Leszek Michalak, Marian Kocik i Jerzy Kątny, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

     Cieszę się bardzo, że przez dziesięć lat funkcjonowania naszej jednostki udało nam się zrealizować bardzo dużo zadań, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne i potrzebujące zawsze mogły liczyć na nasze wparcie i pomoc. Kiedy w 1999 roku zaczynaliśmy funkcjonować, pracowników w PCPR było zdecydowanie mniej niż obecnie. Z roku na rok pracownicy stawali się bardziej doświadczeni, a praca z drugim człowiekiem nie zawsze przynosiła oczekiwane rezultaty. W tym wyjątkowym dniu chciałbym podkreślić, że doceniam Wasz trud i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych niełatwych obowiązków. Życzę Państwu zatem wielu sukcesów i satysfakcji oraz wytrwałości w wykonywanej pracy na rzecz innych, wielu powodów do zadowolenia oraz powodzenia w życiu osobistym - mówił Marcin Siudziński, dyrektor PCPR w Ostrowie Wielkopolskim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim od 10 lat jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Swoją działalnością obejmuje obszar Powiatu Ostrowskiego. Celem działalności Centrum jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz promowanie rodziny. Ważnym zadaniem tej jednostki jest również zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym rodziców, przez umieszczania dzieci i młodzieży w odpowiednich placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

Obecnie w Centrum oraz placówkach funkcjonujących w jego strukturach zatrudnionych jest 57 osób. Są to wykwalifikowani specjaliści świadczący pracę socjalną na rzecz osób potrzebujących z Powiatu Ostrowskiego. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, pedagoga czy prawnika.

     Z prawdziwą przyjemnością i wzruszeniem uczestniczę wraz z Państwem w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Praca, którą wykonujecie wymaga ogromnej odpowiedzialności, a przede wszystkim zaangażowania w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Jej atrybutem jest ponadprzeciętna wrażliwość i poczucie swego rodzaju misji. Ta praca wymaga też ogromnej odporności i umiejętnego dystansu wobec trudnych sytuacji, z którymi tak często styka się pracownik socjalny. Pragnę także podkreślić, że doceniam Wasze sukcesy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizacje wielu interesujących projektów. Każda zdobyta w ten sposób złotówka jest wszak na wagę złota, albowiem potrzeby związane z opieką społeczną są ogromne. I choć przeznaczamy z budżetu powiatu ostrowskiego ogromne nakłady na ten właśnie cel, to jednak nasze możliwości są ograniczone. Dlatego sukcesy naszych jednostek w pozyskiwaniu funduszy unijnych i krajowych odnotowuje z ogromną satysfakcją i radością. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego na ręce Pana Dyrektora Marcina Siudzińskiego, wszystkim Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składam najlepsze gratulacje i wyrazy uznania. W imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń - mówił Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski podczas swojego wystąpienia.

Z okazji Jubileuszu życzenia również złożył przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Mieczysław Szempiński:

     Dzień Pracownika Socjalnego to okazja do podziękowań tym wszystkim, którzy wyróżnili się niekonwencjonalnymi metodami pracy, wprowadzali nowe jakości, a także wszystkim pracownikom, za włożony w pracę wysiłek i trud. Z okazji Waszego święta wszystkim osobom, które pracują w szerokim obszarze pomocy społecznej, pracownikom socjalnym, pracownikom domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, składam wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz drugiego człowieka.

Podczas uroczystości starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak i dyrektor PCPR Marcin Siudziński wręczyli pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim oraz pracownikom zatrudnionym w jednostkach funkcjonujących w jego strukturach Dyplomy Gratulacyjne z okazji „10 - lecia pracy”. Otrzymali je: Maria Jolanta Michalska, Agnieszka Noculak, Anna Suska - Mucha, Donata Rozbicka, Aleksandra Zuchowska, Alina Frąckowiak, Jadwiga Grzmil, Izabela Konieczna, Romuald Myciek, Anna Pastuszak, Beata Pieczyńska, Teresa Przybylska, Ewelina Szczepańska, Dorota Skowrońska, Agnieszka Małkowska oraz dyrektor Marcin Siudziński.

Przypomnijmy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2008 roku skutecznie realizuje również program „Twoja Szansa”, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim przezwyciężenie indywidualnych barier w wejściu na rynek pracy.

Jubileusz był też okazją do podsumowania działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Warto podkreślić, że tylko w 2009 roku pozyskano ponad 520 tysięcy złotych dodatkowych środków finansowych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1342