OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czekamy na wolontariuszy i dobre pomysły
25 listopada 2009 roku

Czekamy na wolontariuszy i dobre pomysły

W niedzielę, 10 stycznia 2010 roku odbędzie się już XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego, też wszystkich chętnych wolontariuszy, którzy chcą pomóc zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 2 grudnia br. w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2 w Ostrowie Wielkopolskim.

     „Gramy, bo lubimy” - tym hasłem rozpoczynają się przygotowania do osiemnastego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym wezmą udział ludzie otwarci, radośni i optymistycznie nastawieni.

Fundacja WOŚP doceniana jest nagrodami i wyróżnieniami za efektywność, solidność i przejrzystość. Na jej sukces składa się działanie nie tylko Fundacji, ale tysięcy przyjaciół, którzy co roku biorą udział w akcji.

     Po raz drugi już w historii WOŚP będziemy kwestować na diagnostykę dzieci z chorobami onkologicznymi. Pieniądze z Finału, przeznaczone zostaną na programy edukacyjne oraz sprzęt specjalistyczny taki jak: USG, tomografy komputerowe, aparaty do neuronawigacji, a także na inne urządzenia potrzebne do zdiagnozowania naszych najmłodszych pociech. W ten sposób chcemy stworzyć i wspierać nowe punkty diagnostyki. Dodam, że po listopadowym przetargu na stronie internetowej Fundacji będzie można zapoznać się z mapą miejscowości, do których trafi zakupiony sprzęt. Mam nadzieję, że i w tym roku ostrowianie nas nie zawiodą i będą z nami - mówi Aleksandra Kiełb - Szuwała, szef Sztabu Miejskiego WOŚP w Ostrowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy, że rok temu na konto Fundacji ostrowski Sztab Miejski WOŚP przekazał ponad 53.395,10 tysiące złotych.

     Ostrowski Finał będzie jak zawsze radosny i uroczysty. W tym wyj wyjątkowym dniu będą z nami młodzi ostrowscy artyści: z Ostrowskiego Centrum Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, ostrowskich szkół, a także harcerze. Do udziału w nim przyłączą się także niezależne grupy, a przede wszystkim rzesza niezawodnych wolontariuszy kwestujących na ostrowskich ulicach. Ten kilkugodzinny koncert w Sali kina KOMEDA będzie pięknym gestem pomocy dla dzieci ze schorzeniami onkologicznymi - dodaje szef Sztabu Miejskiego WOŚP w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystkich chętnych wolontariuszy zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 2 grudnia br. o godzinie 17.00 w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Przypominamy, że na zebranie należy wziąć ze sobą zdjęcie legitymacyjne i przygotować dane do identyfikatora: imię i nazwisko, wiek, PESEL, adres domowy, adres szkoły, nr telefonu kontaktowego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 564