OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ruszyli obwodnicą!
26 listopada 2009 roku

Ruszyli obwodnicą!

Cztery dni przed terminem oddano do użytku pierwszy odcinek obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. „To historyczny moment. Otwieramy dziś inwestycję, na którą mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego czekali wiele lat. Dla mnie dzisiejszy dzień ma wymiar bardzo szczególny i bardzo osobisty. Tej inwestycji poświęciłem kilka lat mojego życia. Dziś patrząc na te piękne drogowe rozwiązania, mogę powiedzieć, że było warto” – nie ukrywał wzruszenia starosta Włodzimierz Jędrzejak, który jako jeden z pierwszych ruszył nową trasą.

Ten dzień przejdzie do historii. 26 listopada 2009 roku oddano do użytku pierwszy odcinek obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Oficjalnego otwarcia dokonał inwestor - Marek Napierała, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Włodzimierz Jędrzejak starosta ostrowski, Radosław Torzyński, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Ryszard Taciak Przewodniczący Rady Miejskiej. Na „Węźle Franklinów”, w miejscu gdzie rozpoczyna swój bieg obwodnica, zgromadzili się przedstawiciele inwestora - GDDKiA, wykonawcy - Budimex S.A., samorządowcy, parlamentarzyści i dziennikarze. Nastepnie wszuyscy przejechali nowym odcinkiem obwodnicy do Węzła Ostrów”.

Na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Tadeusza Jarmuziewicza starosta Włodzimierz Jędrzejak, powitał wszystkich zaproszonych gości:

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

Witam Państwa bardzo serdecznie na Ziemi Ostrowskiej w tym historycznym dla naszego Regionu momencie. Historycznym - albowiem otwieramy dziś inwestycję, na którą mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego czekali ponad 30 lat.

Mam świadomość, że dla Państwa jest to ważne - ale jednak - kolejne wydarzenie, kolejne otwarcie nowej inwestycji. Dla mnie natomiast dzisiejszy dzień ma wymiar bardzo szczególny i bardzo osobisty.

Długo zastanawiałem się jakich słów powinienem użyć by najpełniej wyrazić to, co dziś czuję. Wzruszenie, radość, satysfakcja, szczęście - te słowa chyba najlepiej opisują mój stan. To jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu - budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego stała się faktem !

Wracam dziś myślą do roku 2004, kiedy to podjęliśmy starania o podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To porozumienie rodziło się w bólach, bo było pionierskie w skali kraju, i nikt przed nami nie proponował takich rozwiązań. Ale udało mi się przekonać do tej idei dyrektora Kazimierza Bałęcznego i dyrektora Zbigniewa Kotlarka, którzy ostatecznie poparli ten pomysł.

23 lutego 2005 roku między Powiatem Ostrowskim, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zostało podpisane samorządowo-rządowe porozumienie, w którym precyzyjnie określono zadania dla każdej ze stron. Chciałbym w tym miejscu wyrazić swoją wdzięczność wspomnianym wcześniej panom dyrektorom oraz wszystkim, którzy później to porozumienie realizowali. Dziękuję zatem panu Markowi Napierale - dyrektorowi poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jego zastępcom - panu Piotrowi Chodorowskiemu, Tadeuszowi Łuce, Markowi Bereżeckiemu, a także pracownikom oddziału - pani Danucie Hryniewieckiej i Alinie Cieślak.

Serdecznie dziękuję panu Dariuszowi Blecherowi, prezesowi Zarządu Budimex SA, wiceprezesowi Markowi Stańczykowi i Włodzimierzowi Bilskiemu - zastępcy dyrektora oddziału północnego.

Słowa uznania kieruję pod adresem kierowników budowy - pana Cezarego Łysenko i Tomasza Wilczopolskiego oraz wszystkich pracowników, którzy realizowali to zadanie.

Dziękuję panu Henrykowi Walaszowi z firmy Lafrentz za nadzór nad inwestycją.

Bardzo dziękuję Piotrowi Śniegowskiemu - dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg oraz pani Dorocie Gołach i Zbigniewowi Ławniczakowi, którzy zaangażowali się w proces konsultacji społecznych.

Dziękuję również Pracownikom Starostwa - szczególnie pani Renacie Biczysko, naczelnikowi Wydziału Geodezji i panu Jurkowi Bartuziemu, naczelnikowi Wydziału Architektury - którzy czynnie włączyli się w proces przygotowawczy tej inwestycji.

Szanowni Państwo

Na mocy porozumienia, które zawarliśmy - Samorząd Powiatowy zobowiązał się do przeprowadzenia konkretnych działań, które pomogły przygotować tę inwestycję od strony formalno-prawnej. Powołaliśmy zespół ekspertów, który koordynował wszystkie działania związane z realizacją tego zadania.

Prowadziliśmy stały nadzór geodezyjny i monitorowaliśmy wszystkie procedury niezbędne do nabycia gruntów pod inwestycję. Ogromną rolę odegrały konsultacje społeczne. Nasi eksperci przeprowadzili rozmowy z właścicielami 185 nieruchomości, dzięki czemu przy wykupie gruntów udało się uniknąć protestów i niepokojów społecznych. I za to konstruktywne podejście, za zrozumienie naszych intencji chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego, którzy stali się pełnoprawnymi partnerami tej inwestycji.

Bo kiedy 3 czerwca 2008 roku inwestor przekazał wykonawcy plac budowy, firma Budimex Dromex mogła rozpocząć prace na całym odcinku. Dlatego właśnie postęp prac był tak imponujący, co zauważyli i z satysfakcją komentowali Ostrowianie.

Szanowni Państwo

Nowatorskie rozwiązania wdrożone przy realizacji inwestycji zostały docenione także na szczeblu ogólnopolskim. Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych przyznał Powiatowi Ostrowskiemu prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2008”

Dzięki naszej wspólnej pracy możliwe stało się przyspieszenie realizacji tej inwestycji o ponad trzy lata. To ogromny sukces, z którego wszyscy dziś powinniśmy być dumni.

Szanowni Państwo

Wiele było ważnych i przełomowych momentów przy budowie naszej obwodnicy. Wszystkie zapamiętam do końca życia:

23 lutego 2005 roku podpisaliśmy porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 6 września 2007 roku Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego.
5 listopada
2007 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Poznaniu ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego, a w
kwietniu 2008 roku wybrano firmę Budimex Dromex S.A. jako wykonawcę robót budowlanych. I dzisiejszy dzień - 26 listopada 2009 roku. Oddajemy do użytku pierwszy odcinek naszej obwodnicy!!!

Proszę mi wybaczyć wzruszenie, gdy o tym mówię, ale tej inwestycji poświęciłem kilka lat mojego życia. Dziś patrząc na te piękne drogowe rozwiązania, mogę powiedzieć, że było warto.

Dzięki obwodnicy nasze Miasto się zmieniło, nabrało wielkomiejskiego, nowoczesnego charakteru. Mam nadzieję, że ta inwestycja otworzy nam okno na świat, że otworzy też nas na nowe cele, które będziemy realizować
z rozmachem, odwagą i determinacją.

Bo nowa droga to nowe rozwiązania i nowe możliwości. To nie tylko wygoda, bezpieczeństwo, łatwa i szybka komunikacja. To przede wszystkim nowe miejsca pracy i postęp, który tak bardzo potrzebny jest naszemu miastu. Bez postępu, bez otwarcia na świat, bez lepszych dróg będziemy omijani przez resztę świata.

Drodzy Goście

Kończąc chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców Powiatu Ostrowskiego podziękować Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcy - firmie Budimex-Dromex za tak sprawną i szybką realizację tej inwestycji. Życzę jednocześnie, aby II odcinek wybudowany został w równie imponującym tempie. I pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na pomoc samorządu powiatowego.

Dziękuję bardzo

Pierwszy etap obwodnicy Ostrowa obejmuje 6,1 kilometra drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, z dwoma węzłami drogowymi „Franklinów” i „Ostrów”, siedmioma obiektami inżynierskimi (mosty i wiadukty), siecią dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz zielenią. Budowa pierwszego odcinka rozpoczęła się 3 czerwca 2008 roku i pochłonęła 212 milionów złotych. Przy budowie pracowało około 250 ludzi, 120 maszyn, sprzętu budowlanego, zużyto ok. 2.000.000 ton piasku, 12.000 metrów betonu, 17 ton stali, 110.000 ton asfaltu.

Obwodnica Ostrowa budowana jest w dwóch etapach, ponieważ jest to bardzo duża inwestycja. A takie zadanie trudno umieścić w planie inwestycyjnym i zapewnić mu finansowanie. Musimy wziąć pod uwagę, że obwodnica Ostrowa jest budowana, ze środków krajowych, a więc wysiłek dla budżetu jest duży. Właśnie ze względów finansowych pierwszy odcinek zaprojektowany został jako droga dwujezdniowa z jednym pasem ruchu w danym kierunku. Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że dobrze się stało, iż pierwszy etap zaczęliśmy budować nie zmieniając projektu. Mogło się bowiem zdarzyć, że ta inwestycja w ogóle nie doszłaby do skutku lub zostałaby odroczona w czasie, jeśliby zmieniłaby się hierarchia ważności sieci drogowej w kraju. Drugi etap przeprojektowaliśmy i zostanie już wybudowany w parametrach pełnej drogi ekspresowej, z dwoma jezdniami dwupasmowymi. W wakacje przyszłego roku ciężki sprzęt pojawi się na budowie. Dopiero po ukończeniu drugiego etapu obwodnica przyniesie oczekiwane efekty. Na chwile obecną taką wymierną korzyścią jest ominięcie dosyć kłopotliwego przejazdu kolejowego - wyjaśnił w swym wystąpieniu Marek Napierała, dyrektor GDDKiA w Poznaniu.

Na konferencji prasowej Marek Napierała zapewnił, że jak najszybciej przystąpią do realizacji drugiego etapu. Oznajmił, iż 30 października ogłoszono przetarg na II etap obwodnicy. Obejmie on 2 węzły, 8 przecięć, dwa przejścia dla pieszych, most na Baryczy, trzy przejścia dla zwierząt. Drugi odcinek będzie miał prawie 14 kilometrów długości, dwie jezdnie - każda po dwa pasy ruchu. Wszystkie przecięcia z drogami poprzecznymi będą bezkolizyjne, gdyż zaprojektowano je w formie wiaduktów. W kilku miejscach zostaną zastosowane ekrany akustyczne. Jeszcze na etapie projektowania uwzględniono w sposób maksymalny oczekiwania mieszkańców związane z drogami dojazdowymi, zjazdami, skomunikowaniem całego obszaru obwodnicy
z pozostałymi terenami.

Cała obwodnica Ostrowa będzie miała ponad 20 kilometrów. To czyni ją największą i najdroższą inwestycją realizowaną obecnie przez poznańską GDDKiA w Wielkopolsce. Szacuje się, że cała obwodnica będzie kosztować około miliarda złotych a jej budowa zakończy się w 2012 roku.

Odwiedzin: 2348