OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowi oświatowcy w Berlinie
30 listopada 2009 roku

Powiatowi oświatowcy w Berlinie

W listopadzie 12 osobowa grupa oświatowców z Powiatu Ostrowskiego uczesniczyła w polsko-niemieckiej wymianie. Partnerem projektu jest Centrum Kształcenia i Doradztwa w Berlinie (BBZ Berlin). Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń z zarządzania oświatą w jednostkach kształcenia zawodowego i był w całości sfinansowany z funduszy UE.

W dniach od 2 do 15 listopada dwanascie osób odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w powiatowych placówkach przebywała w Berlinie w ramach polsko-niemieckiej wymiany. Projekt „Manager Oświaty” przygotowany został przez Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Partnerem projektu jest Centrum Kształcenia i Doradztwa w Berlinie (Bildungs- und Beratungszentrum BBZ Berlin).

W lutym tego roku złożyliśmy wniosek, który uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W sierpniu podpisaliśmy umowę na realizację projektu, a we wrześniu przeprowadziliśmy rekrutację uczestników. To już trzeci realizowany przez powiat projekt wymiany doświadczeń w ramach Programu Leonardo da Vinci. Cały Program odnosi się do kształcenia zawodowego i umożliwia między innymi wymiany doświadczeń kadry nauczycielskiej oraz praktyki zagraniczne dla uczniów. Projekt jest w 100% finansowany z funduszy Unii Europejskiej, a jego wartość przekracza 93 tysiące złotych - wyjaśnia koordynator projektu, Marcin Woliński z Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Do Niemiec wyjechali przedstawiciele z 6 powiatowych szkół: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowych, Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice.

Głównym celem projektu było umożliwienie wyjazdu osobom odpowiedzialnym za zarządzanie szkołami realizującymi kształcenie zawodowe do analogicznych placówek za granicą. Międzynarodowe wymiany sprzyjają doskonaleniu kompetencji w skutecznym i nowoczesnym zarządzaniu a także służą wzbogacaniu doświadczenia zawodowego.

Nie przez przypadek wybraliśmy Centrum Kształcenia Zawodowego i Doradztwa w Berlinie. Dzięki swojej wszechstronności, znakomitej bazie sprzętowej i kompetentnej kadrze szkoleniowców pozwoliło nam na optymalną realizację projektu. BBZ Berlin jest placówką oświatową zarządzaną w nowoczesny i efektywny sposób, której jakość zarządzania i kształcenia zostały potwierdzone certyfikatem jakości ISO 9001:2000 - dodaje Marcin Woliński

W ramach wizyty oświatowcy zwiedzili nie tylko Centrum Kształcenia i Doradztwa w Berlinie, ale również inne berlińskie placówki kształcenia zawodowego, jak: Centrum Technik Informacyjnych i Medycznych oraz Centrum Kształcenia w Zawodach Budowlanych (BAFU GmbH). Ponadto powiatowa delegacja odwiedziła firmy, w których niemiecka młodzież odbywa praktyki zawodowe.

Wzięliśmy udział w warsztatach dotyczących zarządzania placówkami oświatowymi, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Poznaliśmy programy nauczania w wybranych zawodach, jak również mieliśmy okazję porównać systemy kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce. Niezwykle cenna była wymiana doświadczeń z niemieckimi dyrektorami i menadżerami oświaty. Zapoznaliśmy się z kształceniem w takich branżach jak: telekomunikacja, logistyka, hotelarstwo i gastronomia, budownictwo oraz elektrotechnika - wyjaśnia Rafał Luciński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Największe zainteresowanie wzbudziły zagadnienia, z którymi będziemy się musieli zmierzyć w niedalekiej przyszłości, jak choćby: system wysokowyspecjalizowanego kształcenia modułowego. W Berlinie mieliśmy okazję poznać ten system na przykładzie zawodów z branży telekomunikacyjnej i elektrycznej. Przybliżono nam również założenia Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), które wprowadzają ujednolicony system oceny za pomocą punktów. Poznaliśmy jak funkcjonuje system kształcenia dualnego polegający na tym, że oprócz praktyk szkolnych realizowane są również praktyki w zakładach pracy. Niemcy w tym zakresie bardzo szeroko wykorzystują potencjał małych i średnich przedsiębiorstw. Ciekawym rozwiązaniem jest wywieranie wpływu na kierunki kształcenia przez Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Izbę Rzemieślniczą, do których obowiązkowo należą wszystkie firmy. To właśnie w Izbach przeprowadzane są wszystkie egzaminy zawodowe.

Dodatkowo polska delegacja zwiedziła najważniejsze zabytki Berlina, wizytowała Bundestag oraz odwiedziła pobliski Poczdam. Wizyta zbiegła się z obchodami 20 rocznicy obalenia Muru Berlińskiego, w związku z czym oświatowcy mieli również okazję uczestniczenia w uroczystościach związanych z rocznicą.

Projekt ostatecznie zakończy się w czerwcu przyszłego roku. Do tego czasu uczestnicy przygotują opracowanie „Jak skutecznie zarządzać placówką oświatową realizującą kształcenie zawodowe”. Dokument będzie ilustrować jak w praktyce powinno wyglądać nowoczesne i efektywne zarządzanie zespołem szkół zawodowych. Dzięki temu stanie się cennym narzędziem doradczym, do którego będą miały dostęp wszystkie placówki oświatowe w kraju.

Dodatkowym efektem tej wizyty jest nawiązanie współpracy między Zespołem Szkół Ekonomicznych a BBZ Berlin, które w lutym przyszłego roku wspólnie przygotują projekt stażu dla uczniów w branży logistycznej.

Odwiedzin: 697