OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
ukończony chodnik na ulicy Grabowskiej
9 grudnia 2009 roku

ukończony chodnik na ulicy Grabowskiej

We wtorek, 8 grudnia oficjalnie zakończono przebudowę chodnika po jednej stronie ulicy Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Nową nawierzchnię z kostki brukowej położono na długości 1200 metrów. Równocześnie z budżetu powiatu sfinansowano przebudowę nawierzchni drogowej na odcinku 200 metrów.

We wtorek, 8 grudnia uroczyście podsumowano przebudowę chodnika na jednej z powiatowych dróg. Spotkanie przy ulicy Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała Rada Osiedla Nr 3 „Krępa”. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu powiatowego, członkowie Rady Osiedla oraz jego mieszkańcy.

Inwestycja została sfinansowana w ramach porozumienia z miastem Ostrów. Powiat sfinansował 70% inwestycji, natomiast miasto dołożyło 30%. Jest to przykład strategii realizowanej od wielu lat. Dzięki współpracy powiatu
z poszczególnymi gminami, z każdym rokiem przybywa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie całego powiatu ostrowskiego - mówi starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy Grabowskiej, od skrzyżowania z ulicą Kaliską do skrzyżowania z ulicą Zofii Nałkowskiej. W sumie nową nawierzchnię z kostki brukowej ułożono na odcinku 1.253 metrów. Wartość inwestycji wyniosła blisko 516 tysięcy złotych.

Przebudowę chodnika przy ul. Grabowskiej realizowaliśmy etapami: W 2007 roku wykonaliśmy odcinek o długości 400 metrów za kwotę 180 tysięcy złotych, w 2008 roku - 370 metrów na kwotę 179 tysięcy, natomiast w tym roku
 483 metry o wartości blisko 156 tysięcy złotych. Prace prowadzone były odcinkami, w takim zakresie, na jaki pozwalały zarezerwowane finanse zarówno w budżecie powiatowym, jak i miejskim. Dodatkowo, wygospodarowane na inwestycji oszczędności przeznaczyliśmy na budowę fragmentu chodnika po drugiej stronie jezdni. Obecnie trwają prace, ale w najbliższych dniach zostaną one zakończone - wyjaśnia Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Równocześnie z pracami na chodniku realizowana jest przebudowa nawierzchni drogowej, również prowadzona etapami. W tym roku z budżetu powiatu wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości około
200 metrów na kwotę 259 tysięcy złotych.

Nowy chodnik, wycinka drzew w pobliżu skrzyżowań, wytyczenie przejść dla pieszych to wszystko przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla. Tym bardziej, że ruch komunikacyjny na ulicy Grabowskiej jest bardzo duży. W godzinach szczytu trudno jest przejść na drugą stronę jezdni. Jako władze samorządowe powiatu ostrowskiego będziemy się starać, aby
w przyszłym roku ukończyć nawierzchnię drogi na całej długości ul. Grabowskiej. Wówczas ostatnim etapem byłaby budowa chodnika ze ścieżką rowerową po drugiej stronie jezdni i połączenie go z istniejącym już ciągiem pieszo-rowerowym w pobliżu byłego poligonu wojskowego - mówi Marian Kocik Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego

Warto podkreślić, że budowa chodnika przy ulicy Grabowskiej to jedna z wielu inwestycji tego typu realizowanych przez powiat ostrowski. Łącznie w 2009 roku przebudowano blisko 6 kilometrów chodników.

Odwiedzin: 747