OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
3 mln z budżetu państwa na powiatową drogę
9 grudnia 2009 roku

3 mln z budżetu państwa na powiatową drogę

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 27 listopada zatwierdził powiatowy projekt przebudowy drogi Tarchały Wielkie - Janków Przygodzki – Przygodzice. Inwestycja pochłonie w sumie 7,7 miliona złotych, z czego 3 miliony stanowić będzie dofinansowanie z budżetu państwa.

Powiat ostrowski otrzyma 3 miliony dofinansowania z budżetu państwa
w ramach tak zwanych „schetynówek” na przebudowę drogi wiodącej z Tarchał Wielkich do Przygodzic. Inwestycja została zgłoszona we wrześniu do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wniosek najpierw został poddany ocenie merytorycznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim a następnie przekazany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
To obecnie jedna z najgorszych dróg powiatu ostrowskiego. Zgłosiliśmy tę drogę do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i jest już decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, że otrzymamy dofinansowanie.
A zatem wiosną lub latem przyszłego roku rozpoczną się prace budowlane, których zakończenie przewidujemy na przyszłą jesień. Myślę, że dla mieszkańców powiatu ostrowskiego jest to ważna inwestycja, droga łączy Gminę Odolanów z Gminą Przygodzice. A jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejną drogę wiodącą z Przygodzic, przez Wysocko Wielkie do Wtórku, powstanie taka mała południowa obwodnica Ostrowa - mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski

Warto dodać, że to już druga powiatowa inwestycja dofinansowana
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W 2009 roku w ramach NPPDL zrealizowano przebudowę drogi Mączniki Węgry. W obecnym rozdaniu tak zwanych „schetynówek” na inwestycje drogowe Ministerstwo przeznaczyło 38 milionów. Wartość powiatowego zadania opiewa na kwotę
7,7 miliona złotych, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie
3 miliony. Partnerami powiatu w tym przedsięwzięciu są dwie gminy, które mają swój udział w finansowaniu: Gmina Przygodzice dokłada 300.000 złotych, a Gmina i Miasto Odolanów - 10.000 zł.

Prace prowadzone będą na odcinku drogi powiatowej nr 5327P począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 w Tarchałach Wielkich poprzez Topolę Wielką, Janków Przygodzki do skrzyżowania z krajową „jedenastką”
w Przygodzicach. Przebudowa drogi obejmuje odnowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni i odnowienie systemu odwodnienia na odcinku o długości 8,5 km. W poszczególnych miejscowościach wykonane zostaną nowe chodniki o łącznej długości prawie 2,5 km z przeznaczeniem do ruchu pieszych i rowerzystów, a w Przygodzicach na odcinku 300 metrów wyremontowane zostaną istniejące chodniki. Ponadto zaplanowano przebudowę 9 skrzyżowań z drogami gminnymi i 3 z drogami powiatowymi. Dodatkowo w projekcie przewidziano elementy poprawy bezpieczeństwa w postaci ostrzegawczych lamp i dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu szkół i przedszkoli.

Obecnie droga jest w bardzo złym stanie technicznym, ze względu na liczne spękania, ubytki, nierówności, co powoduje trudności w wyprzedzaniu, wymijaniu i stwarza zagrożenie uszkodzenia pojazdów. Obecny stan techniczny miał niewątpliwy wpływ na 9 kolizji, do których doszło w latach 2007-2009. Zaplanowana przebudowa zlikwiduje utrudnienia, usprawni komunikację,
a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Z myślą o dzieciach i młodzieży przejścia dla pieszych w pobliżu szkół
i przedszkoli zostaną specjalnie oznaczone i oświetlone. Na wzrost bezpieczeństwa będą miały wpływ bariery ochronne, wysepki i skorygowana geometria przebudowanych skrzyżowań, a także odseparowanie ruchu pieszych
 i rowerzystów od zmotoryzowanych uczestników ruchu - mówi Piotr Śniegowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Przypomnijmy, że jest to kolejna powiatowa inwestycja ułatwiająca komunikację pomiędzy siedzibą powiatu i siedzibami gmin. Do tej pory zrealizowano już przebudowę powiatowych dróg na odcinkach: Ostrów - Sieroszewice - Wielowieś oraz Ostrów - Sośnie. Na wiosnę 2010 ruszy również przebudowa drogi Ostrów Wielkopolski - Raszków - Koryta.

Odwiedzin: 689