OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podniosą umiejętności
9 grudnia 2009 roku

Podniosą umiejętności

W poniedziałek, 7 grudnia br. w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 23 oddano do użytku dwie pracownie do zajęć praktycznych z „technologii budownictwa”. Pracownie zostały przeznaczone do nauki przyszłych techników i technologów robót wykończeniowych. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu powiatu ostrowskiego, a cała inwestycja kosztowała 30.000 tysięcy złotych.

Atutem Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 23 jest dobrze rozwinięta baza dydaktyczna. Dlatego, też w miniony poniedziałek, 7 grudnia oddano do użytku kolejne dwie pracownie do zajęć praktycznych. Sale, gdzie odbywać się będą zajęcia z „technologii budownictwa” przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów klas II technikum. W szczególności korzystać z nich będzie młodzież ucząca się w specjalności: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, a także technik drogownictwa. Nowe pracownie mieszczą się w salach 0012
i 0014 w piwnicy szkoły. W najbliższej przyszłości planowane jest ich połączenie w jedną całość. Do tego czasu jednak zajęcia będą się odbywać w dwóch salach.
    
  Bardzo się cieszę, że dzięki tym pracowniom nasza młodzież będzie mogła podnosić swoje umiejętności zawodowe. W każdej z sal wykonano boksy i stanowiska zbudowane z różnorodnych materiałów budowlanych. Za ich pośrednictwem uczniowie będą ćwiczyć roboty tynkarskie, gipsowanie, układanie glazury oraz prowadzenie murów, wyprowadzenie narożników przy użyciu nowoczesnego sprzętu murarskiego i mierniczego. Sprzęt ten stanowi laserowy rzutnik pionu i poziomu. Pracownię wyposażono też w elektronarzędzia i tradycyjne narzędzia pracy - mówi Wenancjusz Studniewski, dyrektor ZSB-E.
   
Oprócz nowych pracowni w budynku szkoły znajdują się jeszcze trzy pracownie informatyczne połączone z Internetem, trzy pracownie elektryczno- elektroniczne, dwie pracownie budownictwa ogólnego i konstrukcji, dwie pracownie fizyki, pracownia telekomunikacyjna, pracownia instalacji sanitarnych oraz pracownia drogownictwa. Ponadto jedna z pracowni informatycznych posiada nowoczesny projektor, dzięki któremu mogą odbywać się prezentacje multimedialne z każdego przedmiotu.            
Pieniądze na wykonanie i wyposażenie pracowni pochodziły z budżetu powiatu ostrowskiego. Całkowity koszt inwestycji to 30.000 tysięcy

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 560