OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Milionowe inwestycje na powiatowych drogach
11 grudnia 2009 roku

Milionowe inwestycje na powiatowych drogach

7, 5 miliona złotych wydał w tym roku powiat ostrowski na remont i modernizację dróg i chodników. To rekordowy rok pod tym względem. Prowadziliśmy roboty drogowe we wszystkich 8 gminach – wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Rasiak. W środę, 9 grudnia w miejscowości Uciechów (gmina Odolanów) oficjalnie otwarto modernizowaną w ostatnim czasie drogę 5170P.

W bieżącym roku Powiatowy Zarząd Dróg prowadził prace remontowe na 15 powiatowych drogach. Wybudowano także 12 odcinków chodników. Na wszystkie te zadania samorząd powiatowy przeznaczył 7,5 miliona zlotych.

Ten rok jest bardzo udany jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, ale potrzeby związane z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie naszego powiatu są wciąż bardzo duże. Tym niemniej wykorzystujemy każdą finansową możliwość - od pozyskiwania funduszy unijnych, po oszczędności, które uda nam się wygospodarować - i przeznaczamy właśnie na drogi. Bardzo się cieszę, że wiele inwestycji udaje nam się przeprowadzić wspólnie z gminami. Ten program realizujemy od kilku lat i przynosi on naprawdę wspaniałe efekty - wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Rasiak

Zakres prowadzonych prac był bardzo duży i obejmował drogi we wszystkich 8 gminach należących do powiatu ostrowskiego.

Na terenie gminy Odolanów, gdzie się właśnie znajdujemy prowadziliśmy prace na dwóch odcinkach - w miejscowości Raczyce i Uciechów. Zadanie w Uciechowie polegało na wyrównaniu profilu jezdni, uzupełnieniu poboczy oraz wykonaniu tak zwanej „nakładki” bitumicznej, czyli nowej warstwy ścieralnej. Prace prowadzone były na odcinku 620 metrów i kosztowały 220 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku drogi wiodącej z Odolanowa do Raczyc była to całkowita przebudowa polegająca na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, a następnie ułożeniu nowego „dywanika” betonowo-asfaltowego. Zakres robót obejmował odcinek 800 metrów i pochłonął przeszło 296 tysięcy złotych. Tak więc wartość obu tych zadań przekroczyła pół miliona złotych. W sumie w tym roku zmodernizowaliśmy prawie 18 kilometrów dróg - informuje Piotr Śniegowski, dyrektor PZD

W oficjalnym oddaniu do użytku drogi w Uciechowie udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych: starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, członkowie Zarządu: Marian Kocik, Leszek Michalak, Jerzy Kątny, radni powiatowi - Gabriela Zawada, Tomasz Ziąbka, Grzegorz Finke oraz Stanisław Budzik, skarbnik Donata Kupczyk i sekretarz Mirosław Rychlik. W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Odolanowa Józef Wajs oraz mieszkańcy Uciechowa.

O wybudowanie tej drogi walczyliśmy od dawna i w końcu się udało. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Uciechowa. Przed modernizacją stan techniczny tej drogi był bardzo zły ze względu na liczne dziury i pęknięcia. Groziło to nawet zawieszeniem połączeń autobusowych. A dla nas nie ma komunikacyjnej alternatywy. Mieszkańcy, którzy pracują i uczą się w Ostrowie muszą z tej drogi korzystać. Ale dzięki przychylności Zarządu Powiatu udało się szczęśliwie wyremontować ten odcinek, a ja bardzo liczę na to, że w przyszłym roku uda nam się dokończyć całą drogę - mówi Gabriela Zawada.

Inwestycja w Uciechowie została w całości sfinansowana z budżetu powiatu ostrowskiego. Natomiast droga w kierunku Raczyc została zmodernizowana w ramach współpracy z Gminą Odolanów. Powiat i gmina podzieliły się kosztami po połowie. Jak zapewnia starosta Włodzimierz Jędrzejak, program współpracy z gminami w ramach inwestycji drogowych i chodnikowych będzie kontynuowany w następnym roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 946