OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowscy dziennikarze u Starosty
14 grudnia 2009 roku

Ostrowscy dziennikarze u Starosty

Już po raz kolejny Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski spotkał się z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Wigilijne spotkanie odbyło się 11 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Opłatkowe spotkania z lokalnymi mediami stały się już tradycją. Od kilku lat w połowie grudnia przy wigilijnym stole z ostrowskimi starostami spotykają się dziennikarze radia, prasy i telewizji. W tegorocznym spotkaniu uczestniczył wicestarosta ostrowski, Krzysztof Rasiak, Beata Klimek, rzecznik prasowy powiatu oraz Romana Ogórkiewicz i Anna Kryjom z Biura Prasowego.

Wigilia z dziennikarzami stała się okazją do towarzyskiej, miłej rozmowy bez codziennego pośpiechu i nerwowego spoglądania na zegarek. Na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw: karpia, barszczu, śledzi w śmietanie, makiełek i kapusty z grochem.

Bardzo dziękuję wam wszystkim za przyjęcie mojego zaproszenia na to dzisiejsze, szczególne spotkanie, bo nie będziemy rozmawiać dziś o polityce, o problemach i trudnych sprawach. Chciałbym, abyśmy wspólnie porozmawiali o tym jaki był ten rok dla każdego z nas, jakie mamy plany i oczekiwania na przyszłość, ciekaw jestem jak Państwo spędzacie święta, jakie są u was tradycje rodzinne. Dla mnie osobiście był to rok bardzo trudny, bardzo pracowity, ale mogę się z niego cieszyć, gdyż wiele zadań, które sobie zaplanowaliśmy zostało zrealizowanych. Mam nadzieję, że i dla was ten rok był udany. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć wszystkim dziennikarzom i pracownikom mediów, a także waszym najbliższym życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, miłości i szczęścia. Życzę wam również, dużo satysfakcji z wykonywanej pracy - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

W spotkaniu ze starostami uczestniczyli przedstawiciele Gazety Ostrowskiej - redaktor naczelny Jarosław Wardawy i Grzegorz Glubiak, redaktor naczelny Kuriera Ostrowskiego, Krzysztof Maciejewski, Wacław Nowak z Naszego Rynku, Barbara Źródlewska - Olejnik z Radio Eska, Arleta Zeidler z Radia Centru {2,}m, Marek Weiss, redaktor Głosu Wielkopolskiego, przedstawiciele Telewizji Kablowej PRO ART - redaktor naczelna, Anna Okrój, Bartosz Karasińki i Maciej Motofa. Podczas składania życzeń dziennikarze i pracownicy ostrowskich mediów życzyli sobie ciekawych tematów i szczęśliwego Nowego Roku.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1876