OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zaczęło się w Polsce
14 grudnia 2009 roku

Zaczęło się w Polsce

W dniach 7 i 8 grudnia w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim odbył się X Maraton Pisania Listów. W tych dniach chętni uczniowie mogli napisać list w obronie jednej z kilkunastu konkretnych osób, których prawa zostały złamane. Maraton organizowany jest na całym świecie od 2001 roku przez Amnesty Intarnational.

Przez dwa dni Maratonu w IV Liceum napisanych zostało 56 listów w obronie osób, których prawa zostały złamane. W ten właśnie sposób Amnesty International domagała się zwolnienia więzionych za przekonania i zaprzestania prześladowania obrońców praw człowieka.

Maraton Pisania Listów w Ostrowie Wielkopolskim odbył się po raz pierwszy, a jego koordynatorami byli nauczyciele IV Liceum Ewa Nowak i Karol Marszał. Akcja odbywała się jednocześnie w 160 miejscowościach w całej Polsce.

  Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy mogliśmy przystąpić do Maratonu. Uczniowie IV LO pisali list między innymi w imieniu Rity Mahato z Nepalu, która świadczy pomoc medyczną kobietom, które zostały ofiarami przemocy. Wielokrotnie grożono jej śmiercią i gwałtem za kontynuowanie swojej pracy. List napisany został także w imieniu Konstantiuny Kunevy, domagającej się przestrzegania praw pracowniczych w Grecji. Natomiast pozostałe listy wysłane zostaną do rządów Rosji, Białorusi, Wietnamu, Azerbejdżanu, Chin, Egiptu, Etiopii, Izraela i Kolumbii - mówi Karol Marszał, nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

W dobie komunikacji internetowej, list jest szczególną, najbardziej tradycyjną dla Amnesty International formą protestu. Ręcznie pisane, indywidualne dowody niezgody na łamanie praw człowieka mają szczególną moc. Listy solidarności okazują się często ostatnią nadzieją dla prześladowanych i więzionych. „Tylko te listy dawały mi siłę” - wspomina Mutabar Tadżibajewa z Uzbekistanu, która spędziła 900 dni na „wyspie tortur” z czego 700 w izolatce. Dzięki listom pisanym podczas Maratonu do przedstawicieli władz kobieta została zwolniona z więzienia w 2008 roku.

Przypomnijmy, że idea Maratonu Pisania Listów powstała w 2001 roku w Polsce. Pomysł podchwyciły sekcje Amnesty w innych krajach. W zeszłym roku podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International napisanych zostało na cały świecie 295 tysięcy apeli, a w całej Polsce 78843 listów w obronie prześladowanych i represjonowanych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 679