OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święta w Psarach
14 grudnia 2009 roku

Święta w Psarach

Już po raz trzeci Dom Pomocy Społecznej zorganizował Wystawę Bożonarodzeniową dla swoich mieszkańców oraz podopiecznych innych placówek opiekuńczych z terenu południowej Wielkopolski. Uroczyste, świąteczne spotkanie odbyło się w piątek, 11 grudnia i stało się także okazją do podsumowania procesu standaryzacji obiektu w Psarach. Na inwestycje związane z polepszeniem warunków życia wydano ponad 5. 235 tysięcy złotych.

Wystawa tradycyjnie zapoczątkowała okres świąteczny w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Prace konkursowe wykonali mieszkańcy DPS-ów z Marszałek, Kochłów, Zakrzewa, Ostrowa, Psar, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie i Kaliszu, Środowiskowych Domów Samopomocy w Nowych Skalmierzycach i w Ostrowie, a także dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Psarach..

Celem naszej wystawy jest kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, zaprezentowanie twórczości podopiecznych, a przede wszystkim stworzenie rodzinno - świątecznej atmosfery dla naszych mieszkańców. Właściwie w naszym Domu od tego momentu zaczynają się święta - wyjaśnia Milena Przybylska, dyrektor DPS w Psarach.

Komisja konkursowa oceniała prace w trzech kategoriach: plastycznej, kulinarnej (na najciekawszy wypiek świąteczny) oraz najbardziej oryginalnej ozdoby choinkowej.

W kategorii plastycznej wyniki były następujące:

I - Przedszkole w Psarach

II- DPS Psary

III- DPS Ostrów

Najlepsze ciasta upiekli:

I- WTZ Ostrów Tęcza

II- DPS Psary

III- DPS Marszałki

Najoryginalniejsze ozdoby o tematyce anielskiej przygotowali:

I- DPS Psary

II- WTZ Ostrów Tęcza

III- Przedszkole Psary

Podczas wernisażu samorządowcom, sponsorom, darczyńcom za okazaną życzliwość i pomoc wręczono piernikowe serca. Otrzymali je między innymi starosta Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta Krzysztof Rasiak, radni powiatowi: Marian Kocik, Marian Pustkowski i Leszek Michalak, wiceprzewodniczący Rady - Zygmunt Lubieniecki i Marek Michalczak, skarbik Donata Kupczyk i sekretarz Mirosław Rychlik. W świąteczny nastrój wprowadził przybyłych gości fantastyczny program artystyczny przygotowany przez pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarach i Kochłowach.

Przy okazji Świątecznej Wystawy, dyrektor Milena Przybylska podsumowała proces standaryzacji DPS-u w Psarach. 28 października Dom uzyskał stały wpis do rejestru Wojewody z liczbą miejsc rzeczywistych 166. W wyniku prowadzonych prac standaryzacyjnych liczba pokoi w DPS zwiększyła się o 18, liczba węzłów sanitarnych o 41. W tej chwili Dom dysponuje 7 pokojami 4-osobowymi dla osób leżących, 23 pokojami 3-osobowymi, 32 pokojami 2-osobowymi i 5 pokojami 1-osobowymi. W ostatnich latach został też utworzony od podstaw nowy blok żywieniowy, wymieniono okna w budynku Pałacu i Pawilonu Angielskiego, kilka miesięcy temu podłączono Dom do sieci kanalizacji gminnej.

Standaryzacja oznacza godniejsze warunki życia dla naszych mieszkańców. Każdy budynek wyposażony jest w podręczną kuchenkę, gdzie nasi podopieczni mogą przygotować sobie prosty posiłek, kawę czy herbatę. Mamy więcej łazienek, pomieszczenie do prania i suszenia, palarnię, gabinety do terapii i rehabilitacji. Zainstalowaliśmy systemy przeciwpożarowe i przyzywowe, zlikwidowaliśmy bariery architektoniczne - informuje Milena Przybylska.

Wartość wszystkich przeprowadzonych inwestycji wyniosła 5.235.420 zł. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel 2.284.620zł, z budżetu Wojewody -1.480.000,00 zł, z PFRONu - 260.000 zł, z Fundacji Sue Ryder - 220.800zł, 140.000zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a 850.000 zł stanowiły środki własne DPS-u

Bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić to zadanie do końca. Była to potężna inwestycja, ale dziś mamy Dom Pomocy Społecznej o europejskim standardzie. Myślę, że stworzyliśmy mieszkańcom tego Domu komfortowe warunki do życia. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Radnym powiatowym za zrozumienie i wsparcie tej inwestycji, wykonawcom, pani dyrektor i pracownikom DPS za wzorowe przeprowadzenie całej standaryzacji. To było trudne zadanie, bo przecież Dom był przez cały czas zamieszkany. Ale udało się je z powodzeniem zakończyć. Wszystkim serdecznie gratuluję - mówi Włodzimierz Jędrzejak.

Starosta przywiózł do Psar specjalne upominki - dwa zestawy komputerowe, które będą służyć mieszkańcom Domu.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1295