OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilijne spotkanie rolników z Wielkopolski
14 grudnia 2009 roku

Wigilijne spotkanie rolników z Wielkopolski

W piątek, 11 grudnia br. w sali sportowej Zespołu Szkół w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim odbyła się Wielkopolska Wieczerza Wigilijna Środowisk Rolniczych. W dorocznym spotkaniu udział wzięło ponad tysiąc rolników z całej Wielkopolski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka.

Organizatorem corocznych spotkań z rolnikami jest Wielkopolska Izba Rolnicza.

W spotkaniu udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju WsiArtur Ławniczak, poseł Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, samorządowcy, a także szefowie i przedstawiciele wszystkich instytucji, działających w branży rolniczej.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem zaproszonych gości przez Czesława Berkowskiego, wójta gminy Sieroszewice i Piotra Walkowskigo, posła na Sejm RP.

Zanim wszyscy przystąpili do składania życzeń ks. kanonik Edward Wawrzyniak, proboszcz parafii p.w. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, dziekan dekanatu ołobockiego pobłogosławił opłatki.

Wielkopolscy rolnicy, dzieląc się opłatkiem życzyli sobie przede wszystkim zdrowia, a także satysfakcji z własnej pracy, poprawy sytuacji w rolnictwie i tego, aby przyszły rok był lepszy od mijającego.

Wieczerza wigilijna jest okazją do spotkań i integracji środowisk rolniczych, a zjednoczenie polskiej wsi jest w tym okresie wyjątkowo potrzebne. Cieszę się bardzo, że udało nam się dzisiaj spotkać przy wigilijnym stole. Spotykamy się, bo chcemy być razem. To spotkanie, świadczy o potrzebie z serca płynącej, dla której tutaj wszyscy jesteśmy - mówi Piotr Walkowski, poseł na Sejm RP, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rolnicy przy wigilijnej kolacji rozmawiali przede wszystkim o problemach mijającego roku mając nadzieję, że przyszły okaże się dla nich zdecydowanie lepszy.

Wysokie ceny środków do produkcji i niskie ceny produktów rolniczych sprawiają, że rolnicy nie mogą zaliczyć mijającego roku do udanych. Niestety trwa to już drugi rok i trudno jest znaleźć produkcję, która przynosiłaby dochody. Wysokie ceny nawozów doprowadziły nawet do tego, że jeden z ich producentów ogłasza w tej chwili upadłość, rolnicy nie zakupili tego towaru, bo nie mieli pieniędzy. Problemy mają również producenci mleka - wyjaśnia Piotr Walkowski, organizator spotkania.

Na wigilijnych stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw: barszczu, karpia, śledzi w śmietanie, kapusty z grzybami i grochem.

Podczas Wigilii można było posłuchać kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ołobok” i ołobockiej strażackiej Orkiestry Dętej.

Na zakończenie uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu kulinarnego, zorganizowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1111