OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowano badania USG dzieci
17 grudnia 2009 roku

Podsumowano badania USG dzieci

Z końcem listopada zakończyła się akcja bezpłatnych badań dla dzieci z powiatu ostrowskiego. Badania USG w ramach Programu Profilaktyki Chorób Nowotworowych u Dzieci przeprowadził Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej „Familia Medica”. Akcję w całości sfinansowano z budżetu powiatu ostrowskiego.

Program Profilaktyki Chorób Nowotworowych u Dzieci z Powiatu Ostrowskiego realizowany był od 14 września do 30 listopada. W tym czasie na bezpłatne badania zgłosiło się 781 dzieci, z czego 338 stanowiły dziewczynki (43%) a 443 chłopcy (57%). W sumie przeprowadzono 2005 badań ultrasonograficznych. U każdego zgłoszonego dziecka wykonano badanie USG szyi oraz jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny. Badania prowadził Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej „Familia Medica” z siedzibą przy ul. Kościuszki 15 w Ostrowie Wielkopolskim. Badania USG skierowane były do najmłodszych mieszkańców powiatu ostrowskiego. Profilaktyką nowotworów objęto bowiem dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat.

Zdecydowanie potrzebne są badania u tak małych dzieci. Ilość nieprawidłowości wykrytych podczas tej akcji jest stosunkowo duża, bo dotyczy prawie 1/5 diagnozowanych. Wykryliśmy w sumie 373 różnego rodzaju zmian, u prawie 19% populacji objętej badaniami. Największą grupę stanowiły dzieci z powiększonymi węzłami chłonnymi, było ich w sumie 204, czyli około 10% ogółu. Najczęstszą przyczyną powiększonych węzłów chłonnych szczególnie na szyi są stany zapalne i infekcje dróg oddechowych. Drugim najczęściej spotykanym problemem jest nieprawidłowa lokalizacja jąder u chłopców. Patologię tę wykryto u 116 z nich, czyli u ¼ przebadanych chłopców. Myślę, że tak duży odsetek patologicznych zmian u chłopców zasługuje na szczególną uwagę lekarzy pediatrów. Przeoczenie niewłaściwego położenia jądra poza moszną, na przykład pozostawienie go w jamie brzusznej, grozi w późniejszym wieku bezpłodnością i stanowi zagrożenie przemianą nowotworową w wieku dojrzewania. Brak informacji o nieprawidłowościach może prowadzić do utajonego rozwoju choroby. Im wcześniej zmiany zostaną wykryte, tym większe szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego wskazane jest, aby tego typu akcje cyklicznie powtarzać - informuje specjalista radiolog Wojciech Łapuć, SpZOM Familia Medica

Rzadziej występującymi zmianami wykrytymi podczas profilaktycznych badań były między innymi: poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego nerek, nieprawidłowe położenie nerek, kamień kielichowy w nerce, zmiany zapalne i torbiele w tarczycy, przepuklina pępkowa i pachwinowa.

Program Profilaktyki Nowotworów u Dzieci z Powiatu Ostrowskiego to kontynuacja akcji przeprowadzonej w czerwcu tego roku, która zakończyła się w dniu Powiatowego Święta Sera. Wówczas powiatową inicjatywę wsparła charytatywna Fundacja Ronalda McDonalda, która na całym świecie realizuje programy leczenia i profilaktyki chorób dzieci. Tym razem badania dzieci pod kątem nowotworów zostały w całości sfinansowane z budżetu powiatu - wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski

W sumie na jesienne badania wśród dzieci powiat ostrowski przeznaczył 50.000 złotych. Kwotę tę podzielono na poszczególne gminy proporcjonalnie do ilości dzieci, w przedziale wiekowym objętym profilaktyką. Akcję zainicjował Referat Zdrowia Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zainteresowanie badaniami było bardzo duże. Przez dwa i pół miesiąca małych pacjentów przyjmowano w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, również w soboty. Największą frekwencją wykazali się mieszkańcy Miasta Ostrów Wielkopolski i Gminy Przygodzice, a w najmniejszym stopniu z programu skorzystali mieszkańcy Gminy Sośnie i Sieroszewice. Wielu rodziców przyznało, że gdyby nie było takiej akcji, sami nie zgłosiliby swoich pociech na tego rodzaju badania - na przykład ze względów finansowych. Z pewnością program przyczynił się do większej świadomości zdrowotnej całych rodzin - wyjaśnia Wacław Kieremkampt, Naczelnik Wydziały Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

W przypadku stwierdzenia zmian chorobowych u dziecka rodzice uzyskali wyczerpującą informację oraz zostali skierowani do lekarza rodzinnego i do specjalisty. W sumie w wyniku przeprowadzonej akcji profilaktycznej zalecono 745 konsultacji specjalistycznych u endokrynologa, urologa, chirurga dziecięcego, hematologa, pediatry i w poradni genetycznej.

Odwiedzin: 1576