OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy
21 grudnia 2009 roku

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy

W piątek, 18 grudnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyła się uroczysta wieczerza Wigilijna. Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej radości, pod żywą choinką dużo prezentów, a w duszach wiele sentymentów i nadziei na Nowy Rok – życzyli sobie wzajemnie uczestnicy kolacji.

W uroczystej Wigilii udział wzięli: starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim ks. Kanonik Andrzej Szudra, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Siudziński, kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 37 osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Daniel Świgoniak witając zaproszonych gości złożył wszystkim obecnym życzenia:

Chciałbym złożyć wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i radosnych świąt. Chciałbym podziękować również wszystkim pracownikom Środowiskowego Domu za wkład w rozwój placówki oraz za trud, jaki niesie praca z drugim człowiekiem. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Podczas uroczystej Wigilii była także możliwość wspólnej modlitwy i wysłuchania Ewangelii. Ksiądz kanonik Andrzej Szudra złożył również wszystkim serdeczne życzenia:

Jak co roku o tej porze gromadzimy się z okazji Świąt Bożego Narodzenia przy wspólnym stole. Jesteśmy wtedy jedną wielką rodziną dzieci bożych. Za chwilę podzielimy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Jednak najpierw wsłuchajmy się w słowa Ewangelii wg św. Łukasza, która mówi o Bożym Narodzeniu. O tym, że Jezus przyszedł na świat po to, aby zbawić każdego człowieka, po to abyśmy mogli się radować, że Zbawiciel jest razem z nami.

W trakcie kolacji nie zabrakło również życzeń od starosty ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka:

Cieszę się bardzo, że mogę być w tym wyjątkowym dniu razem z Wami. Chciałbym Wam wszystkim z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym Zarządu i Rady Powiatu Ostrowskiego. Życzę Wam, aby te wyjątkowe dni, które będziecie spędzać z najbliższymi były ważne, istotne i miłe. A co najważniejsze życzę wszystkim tu obecnym dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 Roku.

Na uroczystej Wigilii przygotowanej przez pracowników ŚDP nie zabrakło tradycyjnych potraw: czerwonego barszczu z kluskami, makiełek, ryb, kapusty z grochem i grzybami oraz ciasta. Wszyscy uczestnicy biorący udział w kolacji przełamali się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia. A po spożyciu wieczerzy wigilijnej wszyscy razem śpiewali kolędy.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 887