OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
A jednak matematyka
22 grudnia 2009 roku

A jednak matematyka

W piątek, 18 grudnia br. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja poświęcona wprowadzeniu wspólnych działań w kierunku poprawy efektów nauczania matematyki. Organizatorami spotkania byli: wicestarosta ostrowski, Krzysztof Rasiak, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz II LO. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz przedstawiciele władz samorządowych z powiatu ostrowskiego.

Głównym celem konferencji była dyskusja dotycząca znaczenia matematyki dla przyszłych abiturientów.

W konferencji uczestniczyli: starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Radosław Torzyński, zastępca prezydenta Beata Podsadna, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maria Kędzierska - Jachimek oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Rafał Luciński.

Otwarcia konferencji dokonał dokonał starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom stawianym uczniom na różnych szczeblach edukacji, a także zmieniającej się rzeczywistości, w której przyjdzie im funkcjonować głównie w kontekście oczekiwań przyszłego rynku pracy, samorządy lokalne poszukują rozwiązań, które mają na celu poprawić motywację i warunki nauczania przedmiotów ścisłych. Mam nadzieję, że wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń przyczyni się do wypracowania modelu ścisłej współpracy pomiędzy szkołami poszczególnych poziomów edukacyjnych jak również między organami prowadzącymi te szkoły. Rola matematyki w rozwoju potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży jest ogromna i dlatego temu przedmiotowi chcemy w pierwszej fazie poświęcić najwięcej czasu - mówi Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Ważnym punktem konferencji była analiza „Testu Pierwszaka” przedstawiona przez Marka Kolińskiego doradcę metodycznego nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Przedstawiono wyniki uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych uzyskane w latach 2007 - 2009.

Rynek pracy jest otwarty dla uczniów kończących studia na wydziałach politechnicznych i ekonomicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zarząd Powiatu Ostrowskiego zamierza wprowadzić w klasach maturalnych liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników dodatkową godzinę matematyki w celu podniesienia umiejętności matematycznych uczniów. Zajęcia w ramach tej dodatkowej lekcji odbywać się będą w grupach międzyklasowych - zgodnie z poziomem wiedzy uczniów - mówi Marek Koliński doradca metodyczny.

Natomiast prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Radosław Torzyński, omówił program „Polubić matematykę” realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na ternie miasta.

Oprócz tego dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Marek Lewicki wygłosił prelekcję na temat: „Jak skuteczniej nauczać matematykę w procesie edukacji szkolnej”. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja dotycząca sposobów motywacji uczniów do nauki matematyki oraz poprawy warunków nauczania przedmiotów ścisłych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 924