OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
To był rok !!!
23 grudnia 2009 roku

To był rok !!!

podsumowanie inwestycji Powiatu Ostrowskiego w roku 2009

Drodzy Mieszkańcy Ostrowa i Powiatu Ostrowskiego

Szanowni Państwo !

Powoli kończy się 2009 rok. Z tej właśnie okazji chciałbym się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami, a zarazem zdać przed Wami swoiste „sprawozdanie” z działalności naszego samorządu. Sądzę, że warto wiedzieć czym zajmował się powiat ostrowski, jakie inwestycje zrealizował, jakie są nasze plany na przyszłość. Należy się Państwu ta wiedza, bo przecież wszyscy tutaj mieszkamy, pracujemy, uczymy się i każdego z nas obchodzi co dzieje się w lokalnej Wspólnocie.

W 2009 roku - podobnie jak w latach poprzednich - inwestowaliśmy w szkoły, szpital, drogi, chodniki, domy pomocy społecznej, bezpieczeństwo i walkę z bezrobociem. Chciałbym Państwu przybliżyć najważniejsze inwestycje realizowane w ostatnim czasie na terenie powiatu ostrowskiego.

Po pierwsze - OBWODNICA OSTROWA WIELKOPLSKIEGO.

To inwestycja, na którą mieszkańcy miasta i powiatu czekali ponad 30 lat. W czerwcu 2008 roku symbolicznie wbiliśmy łopatę na budowie, a 26 listopada 2009 roku oddaliśmy do użytku pierwszy odcinek obwodnicy. Obwodnica to nie tylko wyprowadzenie z miasta uciążliwego transportu, ale również otwarcie nowych, jakże potrzebnych terenów inwestycyjnych.

Warto dodać, że w związku z budową obwodnicy Powiat Ostrowski podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pilotażowe w skali kraju porozumienie o wspólnej realizacji tej inwestycji. Na zadania powiatu wynikające z porozumienia, wydaliśmy z naszego budżetu ponad 255.000 zł. I właśnie za ten projekt partnerstwa samorządowo-rządowego zdobyliśmy prestiżowy tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2008”. Doceniono nas za nowatorskie rozwiązania wdrożone przy realizacji tej inwestycji.

Dzięki naszym merytorycznym działaniom, przeprowadzonym konsultacjom społecznym, dzięki rozmowom z mieszkańcami, przez grunty których obwodnica przebiega - inwestycja została przyspieszona o kilka lat. To nam udało się doprowadzić do rozpoczęcia tej inwestycji. I to jest niewątpliwie sukces powiatu ostrowskiego.

Po drugie - POWIATOWY SZPITAL

Gołym okiem widać jak zmienia się ten obiekt. Po gruntownej termomodernizacji całego budynku i remontach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Patologii Noworodka, Oddziału Opieki Paliatywnej, w tym roku zakończyliśmy III etap modernizacji Oddziału Położniczego wraz z salą operacyjną. To dziś najpiękniejszy oddział w całej południowej Wielkopolsce. Tylko w tym roku wydaliśmy na ten cel 1.264.915 zł. Także w tym roku zakupiliśmy dla szpitala najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny oraz ambulanse medyczne za kwotę 6.000.0000 zł.

Po trzecie - OŚWIATA

W tym roku ostatecznie zakończyliśmy bardzo ważną „oświatową” inwestycję, czyli budowę Szkoły Muzycznej wraz parkingiem i terenem zielonym. Sądzę, że to jeden z najważniejszych edukacyjnych sukcesów minionego roku. Była to inwestycja bardzo oczekiwana przez uczniów, nauczycieli, a przede wszystkim przez całe środowisko muzyczne naszego regionu. Zespół Szkół Muzycznych to dziś prawdziwa „perełka”, która jest wizytówką powiatowej, artystycznej oświaty. W sumie przeznaczyliśmy na ten cel 3.765.346 zł. Ale to nie jedyna oświatowa inwestycja realizowana, bądź zakończona w tym roku. Przeprowadziliśmy wszak remont hali sportowej przy Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych (158.491 zł), gruntownie zmodernizowaliśmy halę sportową przy Zespole Szkół Usługowych (1.486.291 zł), wybudowaliśmy nowoczesne boisko przy III LO (576.000 zł).

Po czwarte - DROGI

To był także rekordowy rok jeśli chodzi o drogi. Wydaliśmy na ten cel grubo ponad 7,5 miliona złotych. Prowadziliśmy prace remontowe na 15 powiatowych drogach, wybudowaliśmy także 12 odcinków chodników. W sumie, w okresie moich dwóch kadencji zmodernizowaliśmy prawie 60 km dróg, wybudowaliśmy 35 km chodników, a właściwie ciągów pieszo-rowerowych.

Po piąte - POMOC SPOŁECZNA

Ogromne pieniądze zaangażowaliśmy w poprawę infrastruktury w Domach Opieki Społecznej. W tym roku zakończyła się standaryzacja DPS w Psarach. Bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić to zadanie do końca. Była to potężna inwestycja o wartości 5.235.420 zł., ale dziś mamy Dom Pomocy Społecznej o europejskim standardzie. Myślę, że stworzyliśmy mieszkańcom tego Domu komfortowe warunki do życia

Wszystkie nasze inwestycje wsparte były środkami unijnymi i krajowymi. W sumie, od 2003r pozyskaliśmy do budżetu powiatu ponad 100 milionów złotych. Dlatego też zakres naszych inwestycji był tak duży i obejmował wiele różnorodnych obszarów. Toteż z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że samorząd powiatowy, którym kieruję nie przespał tego czasu i wykorzystał go najlepiej jak potrafił.

Ogromnie cieszy mnie fakt, że nasza polityka inwestycyjna, edukacyjna i społeczna jest doceniana i uznawana nie tylko przez Mieszkańców Ostrowa i Powiatu Ostrowskiego, ale także na arenie ogólnopolskiej. Powiat Ostrowski jest laureatem wielu prestiżowych konkursów, a w rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich od lat zajmujemy wysoką lokatę.

Ale chcę wyraźnie podkreślić, że jest to nasz wspólny sukces. Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować koleżankom i kolegom radnym, którzy mnie w moich działaniach aktywnie wspierają.

Szanowni Państwo

Drodzy Przyjaciele

W 2010 roku także planujemy wiele różnorodnych inwestycji. Do tych najważniejszych zaliczyłbym przebudowę drogi Ostrów Wielkopolski - Raszków - Koryta oraz drogi Tarchały Wielkie - Janków Przygodzki - Przygodzice, budowę lądowiska przy szpitalu, dalszą modernizację i zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, termomodernizację budynków Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, przygotowanie projektu rozbudowy Młodzieżowego Domu Kultury. Zapraszam wszystkich Państwa do wspierania kolejnych samorządowych działań.

Życzę jednocześnie zdrowia i siły, aby pokonać wszystkie trudności. Wiary w to, że warto mieć marzenia i warto je realizować. Serdecznie życzę zdrowych, dobrych, rodzinnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia.
A przede wszystkim Dobrego i Spokojnego Nowego Roku.

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Jędrzejak

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 897