strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rok 2010

Numer projektu: RPWP.05.02.02-30-003/10  Źródło finansowania: WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat...

Exchanging experiences with in – service training of firemen from County Headquarters of the State Fire Service from Ostrów Wielkopolski

Numer projektu: 2010-1-PL1-LEO01-10039  Źródło finansowania: Program Leonardo da Vinci (IVT)  Całkowita wartość projektu: 104 331,00 PLN Wartość dofinansowania: 104 331,00 PLN Czas trwania projektu: 01.09.2010...