strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rok 2012

Numer projektu: RPWP.03.02.02-30-031/10 Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 3.763.499,52 PLN Wartość dofinansowania: 1.934.685,38 PLN Czas trwania...

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27100  Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Całkowita wartość projektu: 270 823,80 PLN...

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO02-27758  Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie“ Leonardo Da Vinci (PLM)  Całkowita wartość projektu: 11 374,00 Euro Wysokość dofinansowania: 100% Czas...

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO03-27663  Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie“ - Leonardo da Vinci (VETPRO)  Całkowita wartość projektu: 341 657,78 PLN Wartość dofinansowania:...

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-26977  Źródło finansowania: projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na...

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27131  Źródło finansowania: projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL na...