OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nieodpłatna pomoc
20 stycznia 2016 roku

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO

Ostrów Wielkopolski, Aleja Słowackiego 1C (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - tel. 062 735 51 52

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00 radca prawny

Odolanów, Rynek 11 (Urząd Gminy i Miasta) - tel. 062 733 15 81

Poniedziałek: 10:00 – 14:00 

Wtorek: 10:00 – 14:00

 Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00

adwokat


Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 (Urząd Gminy i Miasta)  - tel. 062 762 97 15

Poniedziałek: 12:00 – 16:00

Wtorek: 7:30 – 10:00

Środa: 7:30 – 11:30

Czwartek: 10:00 – 15:30

Piątek: 11:30 – 15:30

adwokat/radca prawny

Raszków – Przybysławice 42 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) - tel. 062 734 35 97

Poniedziałek: 9:00 – 14:00

 Wtorek: 13:30 – 16:00

Środa: 9:00 – 14:00

Czwartek: 12:30 – 16:00

Piątek:     9:00 – 13:00

adwokat/radca prawny

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową – Związek Młodzieży Wiejskiej

Ostrów Wielkopolski,  ul. Asnyka 8 (punkt obsługi klienta HOLDIKOM S.A.) - tel. 607 516 232

Poniedziałek: 8:00 – 12:00

Wtorek: 12:30 – 16:30

Środa: 12:30 – 16:30

Czwartek:    8:00 – 12:00

Piątek: 12:30 – 16:30

radca prawny/aplikant radcowski

Przygodzice, ul. PTR 1 („Chata Regionalna”) - tel. 062 592 77 22

Poniedziałek: 12:30 – 18:00

Wtorek: 8:00 – 12:00

Środa: 15:30 – 18:00

Czwartek: 7:00 – 11:00

Piątek:     7:00 – 11:00

radca prawny/aplikant radcowski

Odwiedzin: 2873