OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rok 2018

  STAŻ UCZNIÓW ZST-E CKU W SONNEBERG

  30 października 2018 roku

  W dniach od 14 października do 26 października 2018 roku  grupa 10 uczniów  ZST-E CKU wraz z opiekunką p. W.Trzcielińską przebywała na praktyce zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Stattliche Berufsbildende Schule w...

  Mechanicy samochodowi ZST-E CKU odbyli staż zawodowy w Wielkiej Brytanii w nadmorskiej miejscowości Plymouth. Staż ten rozpoczął się w dniu 09 września, a zakończył 2 tygodnie później – 23 września. Przygoda uczniów...

  STAŻ ZAGRANICZNY W NIEMCZECH

  18 września 2018 roku

  W okresie od 09 września 2018r. do 23 września 2018r. grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego realizuje swoją praktykę zawodową w niemieckiej placówce...

          Uczniowie kierunków kolejarskich na stażach zagranicznych

        Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych uczestniczyli we wrześniu w dwutygodniowych praktykach zawodowych w ramach staży zagranicznych.

          TECHNIK GEODETA NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH

          Uczniowie kierunku technik budownictwa na zagranicznym stażu w Rohr

  Inwestycja dotycząca przebudowy drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny w ramach której powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wraz z elementami infrastruktury turystycznej w gminie Przygodzice otrzymała właśnie dofinansowanie z Programu...

  Program: Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", w ramach Priorytet 4 "Zwiększenie...

  Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski...