strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rok 2018

STAŻ UCZNIÓW ZST-E CKU W SONNEBERG

30 października 2018 roku

W dniach od 14 października do 26 października 2018 roku  grupa 10 uczniów  ZST-E CKU wraz z opiekunką p. W.Trzcielińską przebywała na praktyce zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Stattliche Berufsbildende Schule w...

Mechanicy samochodowi ZST-E CKU odbyli staż zawodowy w Wielkiej Brytanii w nadmorskiej miejscowości Plymouth. Staż ten rozpoczął się w dniu 09 września, a zakończył 2 tygodnie później – 23 września. Przygoda...

STAŻ ZAGRANICZNY W NIEMCZECH

18 września 2018 roku

W okresie od 09 września 2018r. do 23 września 2018r. grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego realizuje swoją praktykę zawodową w niemieckiej...

        Uczniowie kierunków kolejarskich na stażach zagranicznych

      Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych uczestniczyli we wrześniu w dwutygodniowych praktykach zawodowych w ramach staży zagranicznych.

        TECHNIK GEODETA NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH

        Uczniowie kierunku technik budownictwa na zagranicznym stażu w Rohr

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny w ramach której powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wraz z elementami infrastruktury turystycznej w gminie Przygodzice otrzymała właśnie dofinansowanie z...

Program: Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", w ramach Priorytet 4 "Zwiększenie...

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Ostrów...